Drancovali ji zloději a mohlo se zdát, že rabování by mohlo ukončit historii jedné z památek v Karlovarském kraji. Řeč je o památkově chráněné továrně v Kraslicích na Sokolovsku, jejíž další zkáze zamezilo samotné město, kdy ji před několika lety koupilo od soukromé firmy a předalo do užívání tamním technickým službám. Továrna má dnes takřka plnohodnotné využití. Její zkáza je tak zažehnána.

Město historickou továrnu s rozsáhlými pozemky koupilo za 800 tisíc korun, přičemž původně požadoval vlastník 2,9 milionu korun. Fabrika přitom sloužila naposledy jako depo autobusů. Dnes se tam přemístil sběrný dvůr. Objekt funguje i pro skladování a plány mají technické služby ještě větší.

„V současné době budujeme takzvaný vážní koridor, ze které budou moci lidé házet jednotlivý odpad přímo do přistavených kontejnerů. Součástí bude i elektronický systém, díky němuž se lidé budou moci zbavovat odpadu i mimo provozní dobu sběrného dvora," řekl ředitel Technických služeb v Kraslicích Robert Vopička. Technické služby začnou také do fabriky svážet separovaný odpad, který se tam bude třídit. V budoucnu přibude i speciální lis na odpad.

Bývalá továrna najde přitom i další využití. Město uvolnilo 2,5 milionu korun na přebudování části prostor pro jednotku dobrovolných hasičů. Ti využijí i tamní garáže.
Historický objekt byl postaven v roce 1850. Jde o první továrnu na výrobu hudebních nástrojů firmy Bohland & Fuchs. Památkou je také původní cihlový komín.