Ober - Chodau

J. G. Sommer (1847), Kingdom of Bohemia (Království české), svazek č. 15.


(1) Ober-Chodau, také Kodau (Chodov), je 1 3/4 hodiny severně od Lokte a 2 1/4 hodiny severozápadně od Karlových Varů, podél Chodovského potoka, Horní Chodov je - vesnice o 38 domech s 314 obyvateli, z čehož je i jedna židovská rodina, a ti všichni spadají pod farnost Unter Chodau (Dolní Chodov, okres Loket), čtvrtletní dodávky vybírá správce panství na hradě Loket, k tomu patří 1 panská mléčná farma, 1 panský hostinec a 1 objekt-vlastní mlýn. 1/8 hodiny dál směrem na západ je panský ovčí statek.
Podle historika Schallera je hrad v Lokti hlavním sídlem majitelů chodovského panství.

(2) Stelzengrün (Stará Chodovská) se rozkládá 1/4 hodiny na severozápad od Horního Chodova, podél Zinischova potoka a podél silnice na Jindřichovice (Heinrichsgrün). Vesnice Stará Chodovská má 29 domů se 177 obyvateli, spadá pod farnost Dolní Chodov a mají zde 1 hostinec.
j (3) Braunsdorf (Nová Chodovská), 1/2 hodiny na severozápad od Horního Chodova, podél stejnojmenného potoka, jedná se o samosprávní vesnici o 53 domech se 333 obyvateli, farnost Dolní Chodov; 1 hospoda.

(4) Pechgrün (Smolnice), 3/4 hodiny severně od Chodova, podél Černého potoka, se nachází obec Smolnice, má 46 domů s 310 obyvateli, z nich 2 domy spadají pod okres Loket, patří chodovské farnosti a má 1 hostinec; trochu stranou, asi 1/4 hodiny cesty na severovýchod, je státní les a 1/4 hodiny na sever je soukromý mlýn.

(5) Doglasgrün (Vřesová), podle historika Schallera: Dunkelsgrün, je asi jednu hodinu severozápadně od Horního Chodova, podél Lochmühlského potoka, tato vesnice má 72 domů s 466 obyvateli, z nich 17 domů přísluší přímo loketskému panství, spadá pod farnost v Dotterwies (Tatrovice, panství Loket), které má část současného majetku, 1 občanská škola, 1 hostinec a 1 mlýn.


Horní Chodov (Ober Chodau) - je samosprávná obec, která leží v severovýchodní části oblasti, na levé straně řeky Ohře, a je svou rozlohou uprostřed okresu Loket. Doložená úřední zpráva z r. 1684 připisuje příslušnost obce do správního okresu Falkenau (Sokolov).
Podle historika Schallera byla pak v r. 1687 obec vlastnictvím urozeného Ernesta Hyserle von Chodau, pak Lorda Alschowitze z (?) a ten tento majetek koupil od Lorda Franz Flamma von Plankenheim a sloučil jej s Dolním Chodovem v r. 1699.
Po své smrti v r. 1732 zanechal dvě dcery, Marii Annu, která byla vdaná za šlechtice Brauna von Braunsdorf, a Annu Barbaru, provdanou za urozeného Neßlingera von Schelchengraben. Ty zdědily jeho majetek a ponechaly formu spojení Horního Chodova a Dolního Chodova. (See Landtäfl. Hauptb. část O. svazek 1, číslo 61).

Celá chodovská oblast je mírně hornatá a kopec Spitzberg je největším a nejvyšším bodem. Různé druhy skal jsou většinou pokryté mechem a trávou. Západně od Horního Chodova a také ve Stelzengrün (Stará Chodovská) a u blízké obce Pechgrün (Smolnice) je odkrytá žula, kdežto poblíž Stelzengrün a Doglasgrün (Vřesová) je také pískovec a břidlice. Chodovský potok protéká skrz obec a pramení na severozápadě.
Takto je vytvořený soutokem ze Zinichovým a Lochmühlovým potokem a pod Horním Chodovem protéká skrz loketské pozemky do řeky Eger (Ohře).
Nad Pechgrün (Smolnicí) teče Černý potok do zdejšího vesnického rybníka a odtud do loketských vesnic Poschetzau (Božičany) a tam odtud do Imligau (Jimlíkovského potoka také na loketském území ). Všechny tyto potoky jsou plné pstruhů.

Pokračování příště …