Ober-Chodau
J.G.Sommer(1847), “Kingdom of Bohemia“ (Království české), svazek č.15.

(Pokračování – II. část)

Celý katastr panství má 18 rybníků se jmény: Seeteich, Herrenteich, Frauenteich, Mukerteich, Neuhainzelteich, Straßenteich a Neustarkenteich, ty jsou poblíž vesnice Pechgrün, kdežto Schwarzteich, Weißteich, Dorfteich, Bruckteich, Hofteich, Trichterteich, Rehteich, Hirzateich (?), Schneiderteich, Wiedenteich, Schafteich a několik menších jsou mezi Horním Chodovem, Novou Chodovskou, Vřesovou a Starou Chodovskou.

V těchto rybnících jsou nasazeni kapři a (v dalších) jsou k vylovení také štiky. Rybníky Lettenteich a Sandteich se změnily v pole a louky.
Obyvatelstvo je v počtu 1600 lidí, z čehož je 1 židovská rodina. Převládající jazyk je německý. Zdrojem příjmu a potravy jsou zemědělství, pěstování dobytka, průmysl a paličkování.

Použitelné obdělané polnosti souhlasí s Katastral-Zergliederungs-Summarium. Veškerá tato oblast náleží zdejší vrchnosti.

V jižní, západní a severovýchodní části katastru je nekvalitní půda, ale na severu a na východě je dostačující úrodnost, kde se daří ponejvíc pšenici a ječmenu, kdežto jinde je k pěstování pouze žito a oves. Navíc jsou tu brambory a další jedlé plodiny.
Ovocné stromy jsou pouze v zahradách. Majitel panství spravuje svoje vlastní hospodářství v mlékárenské farmě v Horním Chodově, stejně jako ovčí farmu.

Lesy pokrývají skoro celý kopec Spitzberg, kde vytvářejí jednolitou zelenou plochu. Rostou tu smrky a jedle, částečně také bříza a olše. Výnos je bezvýznamný a je většinou spotřebován v rámci kraje. Ulovená zvěř se většinou prodává v Karlsbadu (Karlovy Vary.

Státní kamenouhelný důl, poblíž Horního Chodova, kde se také těžilo, byl v r. 1824 pozastaven pro nízké výnosy.
Žijí zde také obchodníci a řemeslníci : 4 pekaři, 3 prodejci piva, 2 skláři, 1 obilný mlynář, 3 obchodníci, 4 tkalci plátna, 3 mlynáři, 1 brusič, 3 kováři, 6 krejčích, 5 obuvníků, 1 kameník (se 4 pomocníky), 1 výrobce nábytku, 1 truhlář a 1 pohodný [koňský řezník, prodavač masa z poražených dobytčat.

Chudobinec byl zde založen vládou v r. 1829. Žije zde 7 chudáků a pouze 6 z nich je podporováno vrchností. Celá suma při prodeji této oblasti je úměrná velikosti a dána typem oblasti.

Dlážděná cesta vede přes Horní Chodov z Karlových Varů do Heinrichsgrünu (Jindřichovic). Nejbližší pošta je v Elbogen (Lokti).