Městská firma Loketské městské lesy (LML) čelí kritice z řad nového vedení radnice. „Řešili jsme problém s neexistencí plánů, které odsouhlasuje valná hromada na příslušný rok, tak aby mohlo být dosaženo efektivního řízení, a výsledkem by měl být větší finanční přínos LML pro město. Potýkali jsme se s neefektivním řízením paušály na soukromá motorová vozidla, telefony, provozování některých středisek, jako je Farma Hory,“ řekl nový starosta Zdeněk Bednář.

Zastupitel, jednatel LML a bývalý starosta Jaroslav Hlavsa kvůli názorovým střetům s vedením města dokonce už začal vydávat svůj vlastní samizdatový zpravodaj. Navíc se aktuálně vyjádřil k věcem spojeným s LML, které mu jsou vyčítány.

Restaurace a farma v Horách

Restaurace v Horách podle jeho slov není ve ztrátě. „Je v mírném zisku. Celé středisko, pronájem prostor pro chov koní, dřevovýroba, oborový chov jelenovitých, je výrazně v zisku píši to i ve svém lesnickém samizdatu. Nechci vyjmenovávat všechny výletní restaurace, odlehlé ubytovny ROH, lázeňské komplexy a já nevím, co všechno již kleklo, včetně opakovaně propíraného areálu loketského koupaliště. Tady se stal pravý opak! Z totálně vybydleného muničního skladu se všemi ekologickými zátěžemi vzniklo něco, co přináší nová a stabilní pracovní místa, užitek svému vlastníku, městu, a potěšení návštěvníkům. To nemusím obhajovat, ale kdo to nechce vidět, ten pochopitelně neuvidí. Těchto ´informátorů´se zkuste zeptat na výsledky jejich práce,“ informuje Jaroslav Hlavsa.

Paušály na používání vozidel

Dalším diskutovaným tématem jsou paušální příspěvky na používání soukromých osobních vozidel. „Ta jsou ve firmě používána od jejího vzniku z toho důvodu, že jsme nikdy, zejména ne v počátcích, neměli dostatek volných finančních prostředků na nákup terénních vozidel pro veškerý personál. Služebními vozy jsme nejdříve vybavili pěstební čety a posléze vedoucí polesí. Ti na to čekali deset let. Provoz služebního vozidla je pro firmu výrazně dražší sranda než paušální přispívání na provoz, neboť firma musí hradit veškeré náklady, včetně pojištění,“ informuje jednatel LML s tím, že všichni hajní a zbývající technici LML dostávají proplácený určitý počet kilometrů, které dle předpokladů projezdí.

„Předpoklad je kalkulován na základě exaktně stanovených veličin, jako je velikost svěřeného lesního úseku, jeho vzdálenost (Kynšperk Nové Hamry), četnost činností a podobně. Má-li někdo pocit, že se na paušálech zaměstnanci obohacují, pak je mimo. Hlavně však je tento způsob ´proplácení náhrad služebních výdajů´ pouhým zlomkem celého systému řízení společnosti. To je naše know- how a já nechci a ani nesmím tyto věci veřejně propírat po hospodách a ani vám neposkytnu seznam zaměstnanců s těmito údaji. Podstatné je vědět, a já to neustále opakuji, že všechny paušály, náhrady či motivační prostředky jsou náklady vynaloženými za účelem dosažení zisku. My jednatelé jsme povinni si tyto náklady obhájit před valnou hromadou. Nejlepší obhajobou je vykázaný zisk, a ten nemá v kraji obdoby,“ sdělil Hlavsa, který má stanovený paušál na soukromé vozidlo ve výši 1 200 kilometrů měsíčně.

„Na příští valné hromadě budu požadovat navýšení. Bude-li to třeba, jsem schopen vykazovat služebně najezděné kilometry. Kontrolovat by to mohl například předseda dozorčí rady, který by ze všeho dělal písemné záznamy a návrhy opatření,“ informuje Hlavsa.

Mobilní telefony

Poslední věcí, o níž někteří místní obyvatelé a představitelé města často mluví, jsou finanční prostředky vynaložené na telefonování ve firmě LML. „Za půl roku protelefonuji zhruba šest tisíc. Tady už mě vůbec nenapadá, jak vysvětlit lidu, že jsem se jen tak nevykecával s nějakým kamarádíčkem z kraje nebo ministerstva. Porovnejte si celkové náklady společnosti, zhruba 70 milionů korun, s tím, co řešíte, respektive čím žijí hospody. Vždyť je to směšné,“ uzavřel Hlavsa.

K. Šujan