„Na konci července končí šestileté funkční období několika ředitelům škol a školských zařízení v kraji. Na základě ustanovení školského zákona vyhlašujeme konkurs na ředitele tří středních škol a tří školských zařízení, ti pak nastoupí do funkce od 1. srpna,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství a mládeže, oblast tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Vedení se hledá do následujících škol a školských zařízení: Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, První české gymnázium v Karlových Varech, Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, příspěvková organizace a Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary.

Vhodný kandidát musí disponovat znalostí školských předpisů a má přehled v problematice řízení daného druhu a typu školy nebo školského zařízení. Dále se orientuje v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a je schopen koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělání. Podrobné informace najdou zájemci v inzerátu na krajském webu. Lhůta pro podání přihlášky je stanovena na 2. 4. 2024 včetně. Přihlášku je možné poslat poštou na adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. Obálku je třeba označit „KONKURS – NEOTEVÍRAT“.