Měřit hluk u své nové prodejny v Kynšperku nad Ohří nechá během nejbližších měsíců společnost Penny Market. Hodlá totiž zjistit, nakolik provoz obchodu ovlivňuje okolí a zdali nějak výrazně nenarušuje život lidí v sousedních domech. Pokud bude hlučnost vyšší, postará se o její snížení.

„V prostoru mezi prodejnou a sídlištěm jsme nechali vybudovat opěrnou zeď. V případě nutnosti ji ještě doplníme, a to zejména u rampy, kde se vykládá zboží,“ přislíbil zástupce společnosti Penny Market Karel Reytt. „Na měření hlučnosti se nebudeme podílet sami, ale bude prováděno za účasti hygieny. Vypadat by to mělo tak, že se bude měřit po celý den. Pokud napadne sníh, kontrolu odložíme. Za takové situace je totiž šíření zvuku zcela jiné než v jiném období,“ vysvětlil Reytt.

Stavba supermarketu v Kynšperku nad Ohří trvala čtyři a půl měsíce. „V zimě nejsou práce úplně ideální, hůře se staví a protahují se i stanovené lhůty,“ poznamenal zástupce firmy s tím, že vybudovat podobnou prodejnu obvykle trvá 16 týdnů. „Tady jsme navíc museli dělat přeložku optického kabelu, plynovodu a elektrických sítí,“ doplnil Reytt.