Odborníci ze sokolovské nemocnice proto chodí do tamních škol a snaží se dětem vštípit základní zásady, jak správně držet tělo, nehrbit se a vyhnout se nepřirozeným zakřivením páteře. Jak na to, radily žákům ze 6. sokolovské základní školy fyzioterapeutky ze zdejší nemocnice Květa Švehlová a Míša Veletová.

„Jednoduše řečeno jsme dětem vysvětlily zásady zdravého životního stylu. Nejde samozřejmě o výživu, ale fyzioterapii. Zkrátka, proč je dobré cvičit, jak správně sportovat,“ vysvětluje Květa Švehlová. Podle sokolovských fyzioterapeutek dělají dnešní děti mnoho chyb souvisejících s trávením volného času. Jejich životní styl nebývá správný, situace se zhoršuje především v posledních letech. „Akce měla smysl. Byla interaktivní, navíc s praktickou ukázkou cviků. Děti nevědí, jak pečovat o svoje tělo a že mu sezením u počítače škodí. Vím, že o všem přemýšleli a některé i teď radí svým rodičům, co mají dělat,“ uvedla vychovatelka Naděžda Marklová s tím, že úlohou školní družiny je učit děti, jak účelně trávit volný čas a tato akce to naplnila. Vedle praktické ukázky a cvičení děti shlédly i krátký film a nakonec vyplnily pracovní sešit s názvem Vzpřímení a pokřivení, který vydal McKenzie institut. Právě na McKenzie formu fyzioterapie se v Sokolově také soustřeďují. „Velká většina dětí nedodržuje žádné zásady zdravého života. Mají nadváhu, jsou obézní,“ uvádí vedoucí fyzioterpautka nemocnice Alena Červenková.