Jde o malé mosazné desky zasazené do dlažby před posledními bydlišti obětí nacistického režimu. Organizátorem akce je historik Vladimír Bružeňák, který se dlouhodobě zabývá osudy židovské komunity v Sokolově. Stál také za odhalením současných kamenů zmizelých. Pro příští rok zvažuje město novinku. Chtělo by do akce zapojit více mladých lidí.

Každý kámen nese jméno, datum narození a úmrtí konkrétní osoby, která byla nacisty deportována a zavražděna. Vladimír Bružeňák je zároveň pedagogem na místním gymnáziu. Při předešlém pokládání kamenů seznámil přítomné v krátkosti s historií židovského obyvatelstva v Sokolově.

Jiří Martínek při návštěvě Sokolova
Vševěd Jiří Martínek má rád pivo, chodí na fotbal a říká, že je úplně normální

Význam akce nespočívá podle účastníků pouze ve fyzickém vyčištění kamenů, ale především v připomenutí si tragických osudů lidí, kteří byli v minulosti součástí sokolovské komunity. Příští rok zvažuje vedení města zapojit do akce také studenty. „Jejich účast by měla přinést nový rozměr k pochopení a uvědomění si tragických událostí minulosti a podpořit výchovu k respektu a ochraně lidských práv,“ uvedl místostarosta Sokolova Jan Picka.

Kameny se ukládaly v listopadu. To proto, že v noci z 9. na 10. listopadu 1938 v celém Německu vypukl protižidovský pogrom, jenž bývá označován názvem Křišťálová noc. Pogrom symbolizoval a urychlil vyostření nacistické protižidovské politiky v roce 1938.

Student na besedě v Sokolově
Sokolovský student vytkl kritikům Rakušana vulgárnost. Jsi zaplacený! okřikli ho

S myšlenkou takzvaných stolpersteine, neboli kamenů zmizelých, či také kamenů, o které je třeba zakopnout, přišel Gunter Demnig, německý umělec, jenž první kámen položil již v roce 1992 v Kolíně nad Rýnem. Kameny v podobě dlažební kostky o rozměrech 10 x 10 centimetrů jsou koncipovány jako vzpomínka na oběti nacismu a kladou se většinou před dům, kde dotyčná osoba žila. Myšlenka se poměrně rychle ujala a za necelé tři desítky let od jejího vzniku bylo po Evropě položeno na 67 000 kamenů ve více než dvacítce evropských zemí.