Rozpadající se schody či opadávající omítka z balkonu u hlavního vchodu do Hornického domu v Sokolově budou rekonstruovány. Město již vybralo zhotovitele, který vzešel z výběrového řízení. Do něj se přihlásilo pět firem, ta vítězná provede opravy za 7,2 milionu korun. Akci zaplatí Sokolov ze svého rozpočtu.

„Součástí rekonstrukce bude oprava hlavního schodiště i terasy nad ním, kam zatéká. Termín opravy jsme naplánovali tak, aby co nejméně omezil společenské akce. Jsou jedním z hlavních zdrojů městského kulturního střediska, které v Hornickém domě sídlí. Práce tak začnou po skončení plesové sezony, zřejmě na konci března, a měly by být hotovy do konce prázdnin, tak aby byl Hornický dům v provozu na Hornickou pouť, která je druhý víkend v září," řekl starosta Sokolova Jan Picka.

Výběrové řízení se muselo opakovat. Do oprav domu kultury za původních pět milionů se totiž firmy nehrnuly. Projektové náklady se tak zvedly na 7,5 milionu korun. Opravovat se totiž bude celý blok vstupu jako celek. Kromě obrovského schodiště to bude i čelní vstup do domu a balkon nad ním. „Schodiště bude z přírodního materiálu a na balkoně se bude řešit odvodnění," naznačil vedoucí odboru správy majetku sokolovské radnice Pavel Beran.

Sokolov řešil i jinou variantu. Šlo o to, zda přihodí další miliony a vypíše nové výběrové řízení jen na výše zmíněnou vstupní část, či zkusí požádat o dotaci. V tom případě by přibyl i tolik žádaný výtah a bezbariérový přístup.

Jednou z možností bylo, že by město navýšilo maximální cenu zakázky. Druhou možností, že by Sokolov počkal, jestli bude na podzim ještě vypsaná výzva z Regionálního operačního programu Severozápad, a přihlásil se do ní a projekt doplnil o výtah. Sedm milionů by pak město použilo na spolufinancování zakázky, která by byla za 30 až 40 milionů korun.

Město však narazilo na několik problémů. Městský dům kultury, který sídlí v Hornickém domě, je za prvé kulturní památkou a za druhé se v něm koná nespočet kulturních akcí, na kterých se vybírá vstupné. V tom případě se při čerpání dotací mluví o takzvané nedovolené podpoře a finanční spoluúčast Sokolova by byla mnohonásobně větší, než je tomu u ostatních projektů.