Nová zařízení poskytující sociální služby by uvítalo město Sokolov. Tomu v současné době nejvíce chybí centrum pro mentálně a zdravotně postižené. Kromě toho postrádá zvláštní domov pro osoby s duševním postižením, alkoholiky a toxikomany.
„Chybí nám také, stejně jako ostatně v celém Karlovarském kraji, hospic. Velkým problémem je i sociální bydlení,“ prohlásila na středeční konferenci Budoucnost v Chodově vedoucí sokolovského odboru sociálních věcí a zdravotnictví Soňa Zaschkeová. „Co se týče zařízení pro mentálně postižené, tak o něm intenzivně jednáme s chodovským stacionářem Mateřídouška. Bohužel v Sokolově zatím není nalezen vhodný prostor pro to, aby zde denní centrum mohlo být zřízeno,“ pokračovala.

Chodov by zase přivítal chráněné bydlení. „Pokud se takový poskytovatel najde, tak ho budeme rádi podporovat,“ uvedla na konferenci vedoucí odboru sociálních věcí v Chodově Věra Marková. „Bohužel se ve městě nepodařilo udržet poskytování celodenní péče pro seniory. Tato služba u nás letos končí. Také se nepovedlo realizovat záměr, kterým je vybudování systému azylového ubytování,“ sdělila Marková. „V plánu máme rozvoj terénních a ambulantních služeb, konkrétně zřízení střediska osobní hygieny v rámci naší pečovatelské služby. Dále pak zajištění náhradních prostor pro klubovou činnost našich důchodců a podporu vzniku denního stacionáře pro seniory,“ doplnila.

A jakým způsobem města sociální síť podporují? Sokolov pro tyto účely vytvořil fond podpory. V roce 2008 dal ze svého rozpočtu 6,3 milionu korun. Letos se částka zvýšila na 8,5 milionu. „Pro příští rok je plánováno deset milionů korun,“ doplnila Zaschkeová.
Peníze dává i Chodov. Minulý rok uvolnil 710 tisíc a letos pak o něco více. „Uvidíme, jakou částku pro další rok zastupitelé schválí,“ podotkla Marková.