„Od září 2019 se do projektu zapojilo 46 firem z Karlovarského kraje a kurzy prošlo celkem 942 zaměstnanců,“ uvádí ředitelka Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Lenka Mansfeldová s tím, že hospodářská komora zajišťuje kompletní servis služeb. „Zařídíme samotné školení, garantujeme kvalitní lektory a poskytujeme příjemné školící prostředí v centru Chebu, případně přímo v sídle firmy," informuje.

Za poslední tři roky KHK KK uspořádala 78 dlouhodobých jazykových kurzů a 132 jednodenních či dvoudenních školení, která byla zaměřena například na měkké manažerské dovednosti, na ekonomii, právo nebo třeba informační technologie. „Dotační výzva obsahovala různá témata kurzů, se kterými jsme oslovili naše členy, a na základě průzkumu jsme vybrali, která školení připravíme,“ sděluje ředitelka Mansfeldová.

Sedm světově uznávaných, ale i českých sochařů právě teď dokončuje svá umělecká díla v areálu Letního kina v Aši v rámci Mezinárodního sochařského sympozia Kořeny.
Sedm světově uznávaných umělců dokončuje v Aši sochy pro další generace

Účastníci si projekt pochvalují. „S kurzy jsme byli velmi spokojeni. Byly postaveny na přesnou problematiku v dané společnosti, kdy ještě před začátkem kurzu lektoři zjišťovali u účastníků konkrétní požadavky na probíraná témata,“ říká personalistka společnosti Svatavské strojírny Pavlína Homolková. „Každá společnost potřebuje mít kvalitní pracovníky napříč pozicemi a je velmi důležité, aby ovládali nejen své kvalifikační dovednosti, ale i měkké dovednosti. KHK KK nám tímto projektem umožnila proškolit naše zaměstnance v této oblasti naprosto perfektně. Vesměs se do projektu zapojili naši techničtí, administrativní a manažerští pracovníci. Dalším velmi kladným důvodem pro zapojení do projektu byla možnost financování kurzů z Operačního programu Zaměstnanost bez spoluúčasti firmy,“ doplňuje Homolková.

Řadu výhod spatřují v projektu hospodářské komory také zástupci společnosti ELEKTROMETALL. „Vzdělávání zaměstnanců přes projekt je pro naši společnost nákladově méně náročné než bez něj. V nabídce je navíc mnoho druhů kurzů, které se konají v dojezdové vzdálenosti do maximálně 60 km od sídel naší společnosti a tyto kurzy dokáží z velké části pokrýt požadavky na vzdělávání našich zaměstnanců,“ pokračuje personalistka za ELEKTROMETALL Jitka Holišová.

Pokroky zaměstnanců jsou podle komory zjevné. „Po každém absolvovaném kurzu je vyplněn dotazník, ve kterém je proběhlý kurz nejprve hodnocen absolventy kurzu, a následně jejich nadřízenými pracovníky. Absolventi kurzů i nadřízení pracovníci jsou s kurzy spokojeni,“ podotýká s tím, že díky kladným zkušenostem z projektu naplánovali společně s KHK KK další školení.

V sobotu 17. září se dětem otevře prostor nad zemí mezi stromy. V Aši se totiž slavnostně otevře 3D bludiště, které bude jediným svého druhu ať už na Karlovarsku, tak i na Plzeňsku.
Unikátní 3D bludiště v Aši se připravuje na první návštěvníky, podívejte se

Vzdělávání zaměstnanců věnuje velkou pozornost také společnost BWI Czech Republic. „Školení dávají zaměstnancům možnost prohloubit své dosavadní znalosti a osvojit si nové dovednosti. Díky tomu jsou zaměstnanci lépe vybaveni pro řešení problémů a také mnohem produktivnější,“ vysvětluje Milena Kubiková, HR Generalist společnosti BWI Czech Republic. „Do projektu jsme se zapojili, protože nabídka kurzů a vzdělávacích aktivit poskytovaných KHK KK je velmi pestrá. Obsah školení je pro naše zaměstnance dobře využitelný a poskytuje jim možnost dalšího rozvoje,“ a dodává, že by v této oblasti s KHK KK rádi pokračovali ve spolupráci. I proto už jednotlivá oddělení zařadila další kurzy do plánu školení.

Kurzy jsou naplánované do poloviny příštího roku. KHK KK by na ně ráda navázala podobným projektem, bude proto usilovat o finance z další dotační výzvy. „Mezi našimi členy jsou také živnostníci, aktuální výzva ale umožňovala proškolení pouze zaměstnanců. Věříme, že v další výzvě bude možné pořádat kurzy také pro samotné živnostníky,“ uzavírá ředitelka Lenka Mansfeldová.