Ztíženou práci měli policisté a hasiči při včerejší razii na asijské tržnici v Hraničné u Kraslic. Když například hasiči zjistili vážné nedostatky týkající se protipožární ochrany, jen těžko se pak mohli dopátrat toho, kdo stánek provozuje. Na drtivé většině z nich totiž chybělo jakékoliv označení, takřka nikde se neobjevilo jméno prodejce a stánky neměly ani vyvěšené oprávnění k prodeji.

Hasiči se navíc zhrozili toho, jaká elektroinstalace je ve stáncích natažená. Často přetrhané dráty jsou zaizolovány obyčejnou izolační páskou. Dráty nejsou v lištách a například zářivky nemají žádné krytky. „Hasiči se zaměřili na kontrolu průchodnosti únikových cest, vybavení stánků hasicími přístroji, případně jejich revize a funkčnost, stejně tak funkčnost hydrantů a samozřejmě také zapojení elektrické energie do stánků. To je jeden z největších problémů těchto tržnic, samotný přívod elektřiny a stejně tak používané spotřebiče mají stánkaři neodborně zapojené, a reálně zde tak hrozí riziko požárů. Prakticky ve všech kontrolovaných stáncích zjistili hasiči nedostatky,“ řekl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

V Hraničné zasahovala i celní správa. Problém ale byl v tom, že ke zboží se nikdo nehlásil. Vietnamští obchodníci během několika minut stánky opustili a jednoduše uniformovaným mužům tvrdili, že česky nerozumí.

Zástupci policie se kvůli vážným nedostatkům ihned obrátili na město, které tržnici pronajímá jedinému podnikateli za téměř 1,7 milionu ročně. Ten je pak dál pronajímá jednotlivým obchodníkům. Policisté ho chtěli přinutit, aby jim ukázal, kdo stánky dál provozuje. S policií ale nekomunikoval. „Dáme podnět živnostenskému úřadu, aby se na tržnici zaměřil, protože nedostatků je tu celá řada. Pokud stánky nebudou řádně označené, jen stěží pak můžeme podniknout další opatření,“ řekl policista Karel Stodola.