V dražbě ho koupil Spolek přátel města Kraslice, který ho postupně opravuje. Obnova hrázděnky, která je nejstarším doloženým domem v Kraslicích, už stála zhruba dva miliony korun. Spolek po zimě zahájil další práce.

„Pustili jsme se po dohodě s památkáři do vyzdívání a omítání hrázdění. Po odkrytí dřevěných desek, které chránily plášť budovy, je vidět, které části bylo nutné zcela vyměnit a které se zachovaly původní,“ popsal místopředseda spolku Otakar Mika. V současnosti čeká na rozhodnutí Ministerstva kultury ČR, které by mohlo poskytnout dotaci na obnovu části oken a vstupních dveří. „Pokud se to podaří, bude na podzim vidět velký pokrok při rekonstrukci této historické stavby,“ řekl.

Doufá, že už příští rok bude moci do hrázděnky po dlouhých letech vůbec poprvé vstoupit veřejnost. „Město příští rok oslaví významné výročí povýšení Kraslic na město Karlem IV. a při této příležitosti pracujeme na částečném zpřístupnění objektu, ve kterém bychom chtěli uspořádat výstavu o historii Krajky v Kraslicích,“ uvedl Otakar Mika.

Pro tento rok má spolek v plánu dokončení vyzdívání a omítnutí hrázděných částí, omítnutí roubených stěn, obnovu oken a dveří, vybudování nových podlah, rozvodů vody, kanalizace a rozvodů elektrické energie.

Podobný objekt v současné době opravuje také Muzeum Cheb. Hrázděný statek v Milíkově, pocházející z 18. století, se tak v budoucnu může stát výletním cílem i zázemím pro vzdělávací a kulturní akce.

Hrázděnka v Kraslicích je blíž záchraně.Zdroj: Deník / Jiří Drozdík

Statek nechává zrekonstruovat Karlovarský kraj, který tuto kulturní památku vlastní od roku 2008. Náklady na opravu a zpřístupnění statku dosáhnou 24,5 milionu korun s dotací z Integrovaného operačního programu.

Oprava je rozdělená do několika etap a potrvá až do poloviny roku 2021. „Tvorba nové expozice bude soustředěna do poslední, třetí etapy od ledna do června 2021, během níž chceme instalovat lidový nábytek, chebské kroje, zemědělské nářadí,“ uvedla ředitelka Muzea Cheb Martina Kulová.