Nechávat opět pohřbít své blízké do rodinného hrobu budou moci zřejmě obyvatelé Nového Sedla. Dnes jim v tom brání rozhodnutí hygieniků, kteří poukazují na podmáčený terén. Pokud ale město půdu odvodní, neměl by být s ukládáním ostatků do země žádný problém.

„Od poloviny roku 2002 tomu brání rozhodnutí okresního hygienika. Tehdy Nové Sedlo muselo požádat o stanovení tlecí doby na městském hřbitově. K žádosti přiložilo hydrogeologický posudek od odborné firmy. Po jeho prostudování ale hygienik konstatoval, že zdejší hydrogeologické poměry nejsou vhodné k dalšímu pohřbívání do hrobů, neboť hladina podzemní vody leží výše, než je zákonem stanovený limit,“ sdělila správkyně novosedelského hřbitova Alžběta Hrebáková.

A tak na hřbitově mohou lidé uložit jen urnu – do kolumbária nebo do hrobu. Pro některé občany je to komplikace, neboť mají na hřbitově zbudovaný hrob a nesmí ho plně použít. Pokud by člověk vyslovil přání být pohřben pouze do země, pozůstalí mají jedinou možnost, jak mu vyhovět. Zřídit nový hrob na některém z okolních hřbitovů – v Lokti nebo Chodově. „Jsou lidé, kteří se cítí být celý život se svou obcí spjatí a chtějí být pohřbeni přímo v Novém Sedle a ne někde jinde,“ reagovala jedna z obyvatelek města.

Pohnutky lidí chápou i pohřební služby. „Určitě by bylo vhodné úpravu terénu udělat. Už kvůli občanům města, kteří pohřbívání u svých blízkých žádají,“ poznamenal k tématu pracovník pohřebního ústavu Excelent Karel Bílek.
V budoucnu by se ale situace mohla zlepšit. Už vloni nechalo Nové Sedlo odvodnit část dolního kraje hřbitova, takže sem může zajíždět i lehčí pracovní vozidlo. „To dříve pro rozmoklý terén téměř po celý rok vůbec nešlo,“ podotkla Hrebáková.

„V dalším odvodnění se mělo pokračovat v souvislosti s přestavbou silnice R6 v úseku Nové Sedlo – Jenišov. Město požadovalo, aby se o problém postaral investor stavby – Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Ten ale městu vyhovět nemůže,“ uvedla vedoucí územního plánování, investic a životního prostředí Městského úřadu v Novém Sedle Marcela Sienková.

Město však na odvodnění hřbitova trvá, a proto na něj vyčlenilo 60 tisíc ze svého rozpočtu. „Udělá ho tak na své náklady,“ doplnila správkyně hřbitova.
„Je otázka, zda odvodnění pomůže k tomu, aby hladina spodních vod klesla. Rozhodně se bude muset ještě udělat další hydrogeologický průzkum. Na jeho základě pak okresní hygienik posoudí, zda se situace změnila tak podstatně, aby pohřbívání povolil. Nezmění-li se, pomůže jedině vyhloubení studny, která by podzemní vody stahovala,“ vysvětlila Sienková.

S Ředitelstvím silnic a dálnic město uzavřelo smlouvu, podle které má hřbitov dostat nové oplocení. A to betonové. Stejné jako na silničním obchvatu Královského Poříčí, kde ohraničuje dolové území šachty Jiří. „Je dobře, že se s oplocením bude konečně něco dělat – vždyť je to ostuda. A taky by se nemělo zapomínat na doplňování cisterny, která někdy v létě zůstane prázdná i několik dní. Lidé pak nemají v horkých dnech čím zalévat,“ upozornila jedna z častých návštěvnic hřbitova.

(jk,mih)