Lidé vcházející na městský hřbitov v Lokti zadní bránou si často kladou otázku, proč před vstupem leží několik nepoužívaných hrobových kamenů. „Zajímalo by mě, na co tu jsou, určitě by se pro ně našlo nějaké využití,“ tvrdí jeden místní občan z nedaleké ulice. Ve využití hrobových kvádrů však nemá jasno ani sám starosta Lokte Jaroslav Hlavsa, jenž v otázce hřbitova plánuje postupem času další projektové inovace.

„Jak naložíme s jednotlivými takzvanými nefunkčními hroby a jejich příslušenstvím, to v tuto chvíli opravdu netuším. V zadání pro projektanta bude kromě estetiky a etiky hrát roli i hledisko budoucích provozních nákladů, tedy nákladů na údržbu, jako je sekání trávy a podobně,“ vysvětluje Hlavsa s tím, že vedení města vyřeší i další problém. Ten se týká nepřehledné hřbitovní evidence.

„Do konce roku bude zrevidována hřbitovní evidence. Budou zpoplatněna jednotlivá hrobová místa a v důsledku toho dojde k vymezení nefunkčních hrobů. Na tomto základě dojde k návrhu funkčního využití jednotlivých bloků i s ohledem na budoucí potřebu. Teprve poté, a v průběhu, budeme řešit další stavební, terénní a parkové úpravy,“ uzavírá starosta Lokte.

K. Šujan