Otázka březovského hřbitova je otevřena už několik let. V roce 2002 se s projektem začalo, ale místo pietního místa je dnes v lokalitě staveniště. Se starostou Březové Miroslavem Boudou jsme si povídali nejen o budoucnosti hřbitova.


Jak v současné době pokračuje výstavba hřbitova?
Pomalu se to sune dopředu. V objektu je už investováno několik milionů korun, protože pouze odkanalizování tohoto území, drenáže a základní terénní úpravy stály spoustu peněz. Město do hřbitova investuje jeden až dva miliony korun ročně, je to ale bohužel z čistých peněz.


A kdy bude definitivně dokončen?
To už si ani netroufám říci.


Nemáte ani výhledový odhad?
Já mám optimistické pohledy. Byl bych moc rád, kdybychom v tomto volebním období zprovoznili alespoň urnový háj se vsypovou loukou. Je to takový malý sen, protože to obnáší komunikační systém, oplocení, osvětlení, svod povrchových vod a mohl bych jmenovat celou řadu dalších věcí.


Na kolik kompletně celý hřbitov přijde?
Celá akce přijde přibližně na 20 milionů. Tento rok bychom měli proinvestovat kolem jednoho a půl milionu.


Hřbitov jste pojali ve velkém stylu, projekt počítá také s moderní smuteční kaplí…
Když se něco dělá, tak se to má dělat pořádně a s nějakým systémovým výhledem. Postavit pouze palouček je málo. Někteří lidé chtějí například pohřbít do země. Byla by dobrá také ona zmiňovaná smuteční kaple nebo zahradnictví v blízkosti hřbitova. Tyto sny máme povolené a v nynější době postupně pokračujeme. Obrovským handicapem je, že se na tuto akci nedají sehnat dotační tituly. Co se týká té moderní kaple, nebude sloužit pouze k obřadům, ale také k různým společenským akcím, jako jsou třeba svatodušní svátky. S oblibou říkám, že trochu úcty a víry nikomu neuškodí.


Jak je možné, že se v Březové hřbitov nepostavil už dávno?
Březová byla původně postavena jako ubytovna pro dělníky, hřbitov nebyl prioritou.


Je vůbec hřbitov pro Březovou nezbytný?
V rámci kompletní infrastruktury obce je hřbitov velice důležitý. Pokud se ptáte na můj názor, tak mi přijde, obrazně řečeno, jako bychom byli trochu bezdomovci. Několik Březováků je pohřbeno tam, další jinde. Hřbitov není pouze pietním místem pro uložení urny, nemá pouze jeden význam. Je to rovněž jakási nepsaná kronika obce.

Na hřbitově mnohé potkáte a pohovoříte s nimi. Je to svým způsobem také společenská událost. Všimněte si, že když projdete bránou hřbitova, jste úplně jiní. Máte v sobě více úcty k životu.

Filip Titlbach