Židovský hřbitov v Kynšperku nad Ohří, který od roku 2005 prošel rozsáhlou rekonstrukcí, je nyní přístupný veřejnosti. „Lidé se na pietní místo mohou přijít podívat každý den od 13 do 17 hodin,“ potvrdila pracovnice kynšperského informačního střediska Šárka Pencová.
Stabilní etnickou menšinu tvořili mezi obyvateli Kynšperka Židé. Na opačné straně Zámeckého vrchu byl proto už v 17. století vybudovaný židovský hřbitov, na kterém byli židovští zemřelí pohřbíváni i po zřízení nového městského hřbitova.


S očišťováním náhrobních kamenů pod odborným dohlodem bavorského pověřence pro židovské hřbitovy Karla Schubského, začali v rámci mimoškolního programu studenti Akademické letní školy. V roce 2006 byla ukončena rekonstrukce hřbitovní zdi a byly zhotoveny a osazeny nové kovové brány a pěšiny areálu hřbitova. Zároveň bylo za přispění EU programu Phare zhotoveno odpočinkové místo před hřbitovem.„Celková rekonstrukce byla dokončená v listopadu 2006,“ řekl tajemník kynšperského městského úřadu Pavel Růžička.


Na rekonstrukci hřbitova se finančně podílel Karlovarský kraj částkou celkem 200 tisíc korun a Ministerstvo pro místní rozvoj částkou 825 tisíc korun. Odpočinkové místo před hřbitovem bylo z části hrazeno z příspěvku Evropské unie z programu Phare. Celkové náklady na rekonstrukci židovského hřbitova činily zhruba 1 milion 280 tisíc korun.