Dobrovolníky z Korey, Ukrajiny, Polska, Francie, Španělska a dalších zemí přivítá v sobotu hrad Hartenberg. Jde o patnáct mladých lidí, kteří se rozhodli tři týdny svých prázdnin věnovat dobrovolnické práci v Česku. Na místě se budou snažit o zachycení hradu různými výtvarnými prostředky. Výsledky jejich práce pak budou použity k propagaci hradu, například k tisku pohlednic.

„Zaměření kreseb nebude jen dokumentační, chtěli bychom, aby se v pracích odráželo vlastní vnímání jednotlivých účastníků, aby si každý našel své téma,“ sdělil Zdeněk Drobný, jeden z členů Občanského sdružení Hartenberg. To spolupracuje s INEX – Sdružením dobrovolných aktivit. Výsledkem je právě tento projekt.

Hrad a jeho minulost, ale i živoucí krajina v údolí řeky Svatavy vybízejí k výtvarné interpretaci. „Účastníci budou mít příležitost ke vzájemné konfrontaci a spolupráci, což jistě povede k obohacení nejen hradní sbírky obrazů,“ uvedl za INEX – SDA vedoucí projektu Štěpán Růžička. Součástí letošního workcampu je také vytvoření několikajazyčné prezentace hradu Hartenberg v největší světové encyklopedii Wikipedia.

Mezinárodní workcampy se konají na Hartenbergu již od roku 2000. Ročně se zde vystřídá několik turnusů. Většinou se projekt zaměřuje na pomoc s rekonstrukcí hradu. Workcamp s výtvarným zaměřením se pořádá každý rok jen jednou a letos jde o čtvrtý ročník.