"V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice, což je 46 013 korun, byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 5 454 korun. Nejvyšší mzdu pobírali tradičně zaměstnanci v Hlavním městě Praze, 55 039 korun, tato průměrná mzda výrazně převyšuje i celorepublikovou hodnotu," uvedla Jana Špačková z Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

Do Sokolova přiletěl čáp. Letos o třináct dní dříve než vloni
Do Sokolova přiletěl čáp. Letos o třináct dní dříve než vloni

Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 7,6 %, reálně tak došlo v kraji k poklesu průměrné hrubé měsíční mzdy ve 4. čtvrtletí 2023 o 0,2 %. Pokles průměrné reálné měsíční mzdy zaznamenaly podle Jany Špačkové všechny regiony ČR.

V České republice bylo ve sledovaném období zaměstnáno průměrně 4 064,5 tisíce zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 81,4 tisíce zaměstnanců..