Parcely po bývalých kasárnách na Vítězné jejich požadavky neuspokojí. Jednou z mála rozvojových lokalit, kterou má město k dispozici, je osada Hrušková. Urbanistický ateliér proto připravujev současnosti územní studii dalšího rozvoje v této lokalitě. Vypořádat se však musís několika problémy.

Kromě zhruba pětikilometrové vzdálenosti se musí počítat i s překonáním zhruba 150 metrů převýšení. Dále by se musela postavit nová silnice. A asi největším oříškem budou soukromé parcely, které stojí v cestě, a také překlenutí dálnice D6.

„Musíme najít řešení budoucího koordinovaného rozvoje této lokality, kde by mohlo v budoucnu vzniknout až 170 parcel pro výstavbu rodinných domků. Hrušková je orientována právě na bydlení, a pokud jde o další výstavbu, počítá se tady především s přípravou ploch pro občanskou vybavenost,“ uvedl místostarosta Sokolova Jan Picka.

Předkladatel návrhu studie Vladivoj Řezník označil jako limity pro rozvoj Hruškové dopravní napojení, vodovod s kanalizací a občanskou vybavenost. Ani jedno z těchto tří kritérií momentálně další rozvoj území v podstatě neumožňuje.

„Silnice není v dobrém stavu a muselo by dojít na její opravu a rozšíření. Patří Karlovarskému kraji. S Krajskou správou a údržbou silnic vedeme jednání, jak by se dala situace řešit,“ dodal Picka. S případným řešením vodovodu a kanalizace je město dál. Připravuje se projektová dokumentace pro stavební povolení.

Účastníci veřejného projednávání studie měli nejvíce připomínek k tomu, jak urbanista navrhl budoucí podobu ulic protínajících Hruškovou. Některé jejich části zasahovaly do soukromých pozemků. Zpracovatel studie je tak bude muset upravit. Dotazy směřovalyi na přivedení plynu i vodovodu. S přivedením plynu do této lokality se prozatím nepočítá. Dosud poslední parcely, které město připravilo, jsou po bývalých kasárnách na Vítězné. Mělo by jich zde být jedenáct.