Zázemím pro výuku hudebního oboru se totiž od letošního září stane historický objekt Pluhova domu. Ten prošel po dlouhých letech rozsáhlou rekonstrukcí, kterou financovalo město Horní Slavkov.
„Pro žáky i pedagogy znamená tento fakt především estetické kvalitní zázemí jednotlivých učeben pro výuku jednotlivých hudebních nástrojů, sólového i sborového zpěvu. Velkou předností historické budovy je i malý a velký koncertní sál, které budou využívány ke konání kulturních akcí ve městě," řekl Jan Zapf, ředitel základní umělecké školy.


Slavnostní otevření Pluhova domu proběhne 24. září.  Nejrůznějšími opravami prochází postupně od roku 1994. Renesanční stavba patří mezi významné stavby v Horním Slavkově.
Jeho původ sahá až do let 1510 až 1512, jedná se o původní panský dům majitelů města, šlechtického rodu Pluhů z Rabštejna. Zajímavostí stavby je také to, že se  zachovala celá řada dobových prvků, počínaje ostěním oken, přes klenby interiérů. Dokonce i honosný vstupní portál až k otevřené lodžii nebo některým prvkům vnitřní výzdoby.
V letních měsících proběhla také v Základní umělecké škole Horní Slavkov plánovaná rekonstrukce.


Propojením učeben ve třetím patře stávající budovy v Horním Slavkově vznikl prostorný sál s novým baletizolem pro potřeby tanečního oboru. Ve druhém patře budovy se nyní nachází učebna výtvarného oboru, propojená s místností, kde budou uskladněné nejrůznější výtvarné materiály, k dispozici je také hygienické zázemí. „V budoucnu bychom rádi instalovali keramickou pec k výuce studijního zaměření keramika. V přízemí budovy je umístěna ředitelna a sekretariát. Ve stávající budově bude probíhat také výuka přípravné estetické výchovy, jedná se o kombinaci hudebního, výtvarného i tanečního oboru pro nejmladší žáky," dodal ředitel.