Tábory si neužívají jen děti a jejich vedoucí, ale také krajská hygienická stanice (KHS KV), která je kontroluje. Její kontroly jsou neohlášené a může se na ně těšit opravdu každý registrovaný tábor. Povinnost nahlašovat se mají všechny akce, kde je 30 a více dětí a pokud trvají déle než pět dní. Příměstské tábory nejsou povinné se hlásit a kontroly ze strany hygieniků se jich netýkají, ale na základě upozornění nebo v případě výskytu infekčního onemocnění je i zde provedena kontrola ze strany KHS.

Na letošní hlavní prázdniny nahlásilo v Karlovarském kraji tábor celkem 29 pořadatelů a jedná se o 40 běhů. Na Karlovarsku je to 17 táborů se 22 běhy, na Chebsku 5 táborů s 10 běhy a na Sokolovsku 7 táborů s 8 běhy. Zájem o tábory neklesá, jejich pořadatelů je stále zhruba stejné množství. Nejčastějším typem ubytování pro malé táborníky jsou stany s podsadou.

V kraji zatím letos proběhlo 24 kontrol, takže ještě 16 táborů návštěva z hygieny čeká. „Při kontrolách na táborech se zaměřujeme na podmínky ubytování dětí, zásobování pitnou vodou a kontrolu zdravotní dokumentace dětí i vedoucích a sledujeme, jestli mají táborníci v pořádku doklad o bezinfekčnosti od rodičů a zdravotní posudek od svého pediatra," řekla vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje Valeria Hovorková.

Povinností pořadatele tábora je mít zajištěného zdravotníka a smluvní lékařskou péči. To je také jedna z věcí, které KHS kontroluje.

Největším problémem většiny hygienou kontrolovaných táborů je stravování, respektive skladování potravin a křížení provozu. Tábory musí zajistit dětem stravu pětkrát denně, její pestré složení a samozřejmě i dostatečný pitný režim. Někteří provozovatelé zotavovacích akcí nedokážou dobře zajistit správné uchovávání potravin, především těch, které mají být v chladu. „Za nedostatky zjištěné při kontrolách můžeme na místě uložit blokovou pokutu až do výše pěti tisíc korun," uvedla Hovorková.

Pokud by byl prohřešek pořadatele letního tábora závažnějšího rázu, může se sankce ve správním řízení vyšplhat až do výše několika desítek tisíc. A například epidemie salmonelozy nebo střevních potíží by mohla být důvodem pro okamžité uzavření a vyklizení tábora, tato situace se ale naštěstí v posledních letech nevyskytla.