"Mám už týden virózu s kašlem po plavání v sokolovském bazénu. Poslední dobou tam chodí více lidí s novoročním předsevzetím. Jsou mezi nimi ti, kteří se neosprchují a nevysmrkají před vstupem do bazénu a vodu v něm tak mění na vodu odpadovou, což přes plavecké brýle je velmi dobře patrné, i když viry a bakterie nejsou vidět," říká Hájek. Zmiňuje i dámy, které se nesprchují. Pozná to prý podle toho, že si zachovávají účes nejen ve sprše, ale i nad hladinou.

Apeluje na vedení bazénu, aby ještě více zdůraznilo návštěvníkům povinnost osprchování těla před vstupem do vody. Navrhuje více nápisů na stěnách, vstupenkách i cestou reprodukované produkce během hraní hudby. Apelovat na své svěřence by měli podle Hájka i učitelé, trenéři a lékaři.

"Za řadu let jsem zaznamenal hrubé znečištění vody v bazénu a jeho okolí jen výjimečně. Zato k zasažení hrubým zápachem v šatnách a skříňkách dochází celkem často - to když se tam vyskytnou návštěvníci, u kterých je hygienické zanedbání vidět a cítit na několik metrů. Nabízí se otázka, zda takovému návštěvníku lze zabránit ve vstupu do bazénu, když už u pokladny je na něm vidět a cítit hygienické ohrožení," ptá se Hájek.

Vedení bazénu připouští, že v době s vyšší návštěvnosti může docházet k ojedinělým případům zvýšeného znečištění bazénové vody, které je skutečně způsobeno návštěvníky, kteří se před vstupem do bazénu důkladně neosprchují. "Na povinnost se před vstupem umýt jsou všichni návštěvníci před vstupem upozorněni a není v silách dozorujícího personálu zkontrolovat každého příchozího. V případě, že pracovníci zaznamenají toto porušení návštěvního řádu, návštěvníka upozorní a vyzvou ho k nápravě. Na základě podnětu jsme již v minulosti do sprch nainstalovali graficky zvýrazněné cedule s upozorněním na povinnost dodržovat uvedené ustanovení návštěvního řádu. V této souvislosti ještě doplním, že kvalita bazénové vody je kontinuálně sledována měřícím zařízením a musí odpovídat parametrům platné legislativy, přičemž uvedené je pravidelně kontrolováno orgány státního dozoru," říká vedoucí plaveckého bazénu Karel Koutecký s tím, že ve věci omezení přístupu osob znečištěných a zapáchajících je na zvážení pracovníků na místě zda neumožní v souladu s ustanovením návštěvního řádu těmto osobám vstup.

"Hygienické návyky návštěvníků nejsou vždy totožné a uvedený podnět vnímám spíše jako apel v rovině vzájemného respektu mezi zákazníky, kteří využívají služby bazénu," dodal Koutecký.