Přehoupl se rok, a volnočasový klub Šnek tak zahajuje už 5. sezónu. Jaký tedy byl pro vás uplynulý rok 2015?
Je neuvěřitelné, když se ohlédnu zpět, kolik času a energie jsme investovali, kolik tematických akcí, besed, přednášek a dalšího mnohého jsme už zvládli. Těší mě, že se neustále posouváme kupředu, i když jsme dobrovolníci, Šneci. Rok 2015 byl především ve znamení rozsáhlé rekonstrukce bývalých prostor kina za obrovské podpory města Kraslice, díky čemuž se nám podařilo otevřít dveře novým možnostem.

Ve Šneku začalo fungovat nové interiérové hřiště. Jaký má úspěch u dětí?
Nově zabudovanému interiérovému hřišti v našem volnočasovém klubu Šnek podlehly nejen děti, ale i samotní dospělí, ale využívat ho mohou pochopitelně pouze děti do patnácti let. Úspěch má velký, neboť přímo v našem městě žádné jiné takové zařízení není.

Šnek má celou řadu aktivit pro děti i rodiče. Jaké plánujete letos?
Určitě se opřeme o stávající aktivity, které nám všem vyhovují, ale určitě naši nabídku rozšíříme a zkvalitníme. Naším cílem a přáním je, aby se zde setkávaly skutečně celé rodiny i se širším záběrem a plnohodnotně zde trávily svůj volný čas. Je potřeba různé aktivity vhodně zařadit a nabídnout. Plánujeme různé akce. Začali jsme letošní rok Šnekovským plesem, pokračujeme maškarním pro naše nejmenší, dále plánujeme mnoho tematických akcí, besed a přednášek, příměstský tábor, benefiční akce na naši podporu, obnovujeme Svépomocnou skupinu pro rodiče dětí s handicapem a pracujeme na Šnekovské kavárně pro širokou veřejnost. Je toho poměrně dost, tak pevně věříme, že si každý nalezne to své.

Dobrovolníci Šneku jsou velice akční. Vyrábíte vlastní dekorace, abyste si částečně vydělali na svůj provoz, pořádáte vlastní ples. Jak je toto náročné?
Máte pravdu, snažíme se vyrábět a tvořit, seč nám síly stačí, abychom si vydělali alespoň částečně na svůj provoz – platíme nájem, částečně přispíváme na energie, ke své činnosti potřebujeme pomůcky ke tvoření a další vybavení Šneku. Bohužel v dnešní době, i když se jedná o neziskovou organizaci, je potřeba ke své činnosti mít i finanční zázemí. A tak to zkoušíme různými cestami, jednou z nich je tvorba vlastních bižuterních šperků, velikonočních a vánočních dekorací, výrobků z fima, korálků atd. V současné chvíli jsme vydali Šnekovský kalendář 2016, který mají lidé možnost si u nás zakoupit.

Udržet chod organizace je velmi náročné, ač se to nezdá, a mnohdy se informace zkreslují, není tomu tak. Každá naše akce či tvorba výrobku jsou velmi náročné na čas a v neposlední řadě na finanční prostředky, za které nakupujeme například materiál ke tvorbě. Většina z nás jsme dobrovolníci, tudíž vše děláme ve svém volném čase, bez nároku na honorář, protože prostě něco chceme dělat pro druhé. Každý z nás má své vlastní rodiny a mnohdy je náročné všechny naše aktivity sloučit. Přesto všechno, co děláme, děláme s láskou, nadšením, elánem, drivem, protože prostě chceme něco konat pro druhé. A za ten výsledek to stojí!

O Šnekovský benefiční ples byl letos enormní zájem. Už v týdnu jste hlásili – vyprodáno. Jak náročné je vše připravit a kam bude směřovat výtěžek?
Ano, máte pravdu. V letošním roce byl obrovský zájem o náš ples a skutečně do poslední vstupenky bylo vyprodáno. Bez jakékoliv nadsázky se stáváme plesem atraktivním, zábavným, lákavým, nabízíme pestrý program plný překvapení a myslím, že i letos se nám opět zadařilo. Naplánovat vše od A do Z, co se týká plesu, je náročné na čas, je potřeba se skutečně věnovat všem detailům, které jako celek se stávají plesem dokonalým. Výtěžek Šnekovského plesu bude směrován na zkvalitnění našich aktivit, ať už podporou konkrétních činností či nákupem a doplněním dalších pomůcek, které potřebujeme.

Na vašich webových stránkách www.kraslickysnek.cz jsem se dočetl, že sháníte dobrovolníky. Co by měli na starost a kam se případní zájemci mohou obrátit?
Ano, dobrovolníky sháníme neustále. Je velmi těžké je získat, i když se to zdá býti tak jednoduché. Jsme lehce specifičtí ve svých požadavcích v konkrétních klubech. Kraslický Šnek se totiž dělí na několik klubů, Mateřský, Dětský, Romský, klub Filip a Biblický. Dále se pod naší hlavičkou schovává bezpočet přednášek, Svépomocná skupina, tvořivé a výtvarné dílny. Každý klub má svá specifika a podle nich dobrovolníky hledáme. Obracet se mohou na naše kontakty na uvedeném webu a FB.

Naším smyslem je nabídnout veřejnosti kousek sebe, kousek něčeho, co umím a chci nezištně nabídnout a pomoci. Ochotný dobrovolník do volnočasového klubu Šnek by měl být starší 18 let. Hledáme především mezi dospělými pracujícími, maminkami na rodičovské dovolené či osobami důchodového věku.

I v Dětském klubu chybějí dobrovolníci. I když se jedná pouze o tři hodiny jednou týdně, najít ochotné dobrovolníky, kteří by trávili čas spolu s dětmi, je problém. Do Dětského klubu docházejí děti ve věku od 6 do 16 let. Zde mají možnost trávit čas při společenských hrách, stolním fotbálku nebo při výtvarných činnostech. Také si mohou s kamarády posedět u šálku čaje a popovídat si. A na to vše dohlíží dospělý vedoucí klubu, který se také může zapojit do programu a stát se součástí hry.

Ještě větší problém bude asi najít vedoucí, kteří by vedli Biblické kluby. Ty probíhají vždy jednou týdně v rámci Dětského klubu. Náplní těchto klubů je zábavně a jednoduše seznamovat děti s biblí a jejím poselstvím. Kromě vypravování biblických příběhů se zde také zpívá a hrají různé hry. Vedoucí tohoto klubu by měl být tedy praktikující křesťan s duší dítěte.

S kým spolupracujete a kdo vám ve vaší činnosti pomáhá?
Naším velkým gró jsou především ochotní dobrovolníci, kteří nezištně pomáhají jak při svých klubech, tak při různých prezenčních akcích. Spolupracujeme s orgány státní správy, dalšími neziskovými organizacemi a institucemi přátelskými rodinám. Velkou oporou je pro nás město Kraslice a také 22. Přední hlídka Royal Rangers.

Co dělá Kraslického Šneka Šnekem?
Potřeba, touha, ochota, nadšení, elán, i přes nepřízeň situace jít kupředu a postavit se novým výzvám. I když jsme Šneci, tempo máme rychlé.