Mnoho lidí na sklonku života by chtělo důstojně dožít v domácím prostředí. Mnohým se to díky příbuzným podaří. Stojí to však nemalé úsilí jak fyzické, tak psychické. Právě těmto lidem by chtěl od příštího roku vyjít vstříc Sokolov, a to mobilním hospicem. Zajímavostí je, že začne z jiného směru než ostatní města.

„Mobilním hospicem chceme poskytnout maximální podporu rodinám, ve kterých se ocitne někdo na konci pozemského bytí. Tato otázka je v naší společnosti pořád v jakési ilegalitě," říká místostarostka Sokolova Renata Oulehlová. Podobné služby nikdy v minulosti město nenabízelo. Hospic potřebuje registraci zdravotnického zařízení. V plánu je mimo jiné 24hodinová služba kvalifikovaných sester či dobrovolníků na telefonu.

Každý pacient má jiné potřeby a ty jsou velmi specifické. Většina z nich přichází 
z nemocnic. Většinou lékař konstatuje u daného člověka, že je v takzvaném preterminálním stadiu. To nastává tehdy, když u pacienta začíná být jasné, že se nevyléčí a organismus postupně vyhasíná ve všech rovinách – fyzické, psychické i sociální.
„Jdeme na to trochu z jiné strany než ostatní města. Lékaře či dobrovolníky už máme. Nyní jen schází se zaregistrovat," podotkla Oulehlová. Zatím však podle ní stále probíhají pracovní schůzky a jednání se zainteresovanými stranami.

Město se chce na výše uvedené službě podílet finančně, ale podle místostarostky je nutné oslovit i sponzory. Pokud vše půjde podle plánu, mohl by hospic začít fungovat v únoru příštího roku. Podobné zařízení funguje například v nedalekém Chebu. Na podzim se zde například rozjela dárcovská kampaň s názvem 'Doma je doma… ale něco to stojí', která měla pomoct chebskému Hospici sv. Jiří. A měla úspěch. I díky tomu se tak podaří nejen posílit tým, ale také investovat do rozvoje.

„Výsledky podzimní dárcovské kampaně na podporu služeb a rozvoje Hospice sv. Jiří ke dni 10. prosince 2014 nám dovolují předpokládat, že můžeme pro rok 2015 počítat s příjmy 1,6 milionu korun," informoval chebský farář Petr Hruška, zároveň jeden z těch, kteří se pro hospic snaží systematicky získávat prostředky. Minimální potřebná částka byla o 400 tisíc nižší, hospic tak dosáhl optimálního cíle, díky kterému bude moct pomýšlet i na rozvoj.

Hlavním účelem hospiců je maximálně zlepšit kvalitu života v jeho závěrečné fázi a umožnit důstojné umírání. U nás se první pokusy o zřizování hospiců začaly objevovat po roce 1989.