„Získání diamantového ocenění ESO je splněním našeho dlouholetého cíle a potvrzením kvality naší práce. Toto ocenění je výsledkem úsilí celého týmu, který se nepřetržitě snaží poskytovat nejlepší možnou péči pacientům s cévními mozkovými příhodami. Jsme hrdí na to, že naše práce byla takto prestižně oceněna na evropské úrovni,“ k ocenění uvedl MUDr. Aleš Novák.

Evropská iktová organizace ESO, je přední odbornou organizací zaměřenou na zlepšování prevence, léčby a výzkumu cévních mozkových příhod. Její nejvyšší ocenění je udělováno pouze centrům, která splňují přísné standardy kvality a dosahují vynikajících výsledků v péči o pacienty.

Ocenění pro Iktové centrum Nemocnice Sokolov potvrzuje, že pacienti v regionu mají přístup k péči na nejvyšší evropské úrovni. Centrum se zaměřuje na rychlou a efektivní diagnostiku, moderní léčebné postupy a rehabilitaci, které jsou klíčové pro zlepšení prognózy pacientů s cévními mozkovými příhodami.

„Iktové centrum Nemocnice Sokolov je nyní hrdým nositelem diamantového ocenění ESO, což posiluje jeho postavení jako jednoho z předních center pro léčbu cévních mozkových příhod nejen v České republice, ale i v Evropě,“ sdělil mluvčí nemocnice Vladislav Podracký.

Iktové centrum Nemocnice Sokolov bylo otevřeno v roce 2008 v rámci multioborové JIP a jako samostatné pracoviště funguje v současných prostorech od roku 2013. Každoročně ošetří mezi 350-400 pacienty s cévní mozkovou příhodou, z nichž přibližně 80-100 dostane intravenózní trombolýzu.