Iktové centrum sokolovské nemocnice obhájilo statut vysoce specializované péče. Tu zde zajišťují pacientům s akutními cévními mozkovými příhodami – mrtvicí. Díky statusu a také modernizaci centra se nyní mohou lékaři postarat o více pacientů a přijímat i ty nejzávažnější případy.

„Iktová centra dokážou snížit úmrtnost na akutní cévní příhodu mozkovou a zároveň závislost pacienta na další nemocniční péči až o třicet procent. Preferujeme komplexní koncept péče o pacienta s akutní cévní příhodou. Od akutní fáze, přes diagnostiku, léčbu až po časnou rehabilitaci. Jsme schopni přijímat i nejzávažnější pacienty závislé na ventilační podpoře," upřesnil Aleš Novák vedoucí Iktového centra.

„Nová JIP Iktového centra je vybavena těmi nejmodernějšími zdravotnickými přístroji, které se společnosti Nemos Sokolov podařilo získat z Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví," řekl za Nemos Joža Lokajíček.

Cévní mozkové příhody jsou druhou příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Iktového centru dnes představuje osmilůžkovou stanici intenzivní péče. Tato je aktuálně největší oborově specifickou neurologickou JIP s možností umělé plicní ventilace v Karlovarském kraji.

„Zařazení mezi centra Vysoce specializované péče pro pacienty s iktem nepovažujeme za samozřejmost, nýbrž vnímáme jako důkaz toho, že naše snaha o komplexní přístup v diagnostice a léčbě pacientů s cévní mozkovou příhodou je poskytována zcela v duchu aktuálních medicínských doporučení, a je takto i odbornou veřejností vnímána," sdělila tisková mluvčí Nemosgroup Markéta Singerová.