Chce přestěhovat podatelnu a infocentrum přímo na pobočku místní pošty, která je též v budově městského úřadu. „Radnice již obdržela z ředitelství pošt v Plzni kladné stanovisko k plánované rekonstrukci prostor místní pobočky. Do jejich prostor chce v budoucnu přemístit svou podatelnu s infocentrem,“ potvrdil starosta Březové Miroslav Bouda. Nyní budou zahájeny práce na projektu a koncem tohoto či na začátku příštího roku by mohla být rekonstrukce zahájena.

Radnice přesunem získá prostory, které potřebuje. Klienti zase dostanou příjemnější prostředí, které jim vestibul rekonstruované pošty nabídne. Díky elektronickému systému, který mohou využít jak na poště, tak v infocentru, budou mít vše při sobě.