Co mám dělat, když se poraním o použitou, odhozenou stříkačku s jehlou?

Bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdéle volně krvácet.

Krvácení totiž sníží dávku viru. Po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete dezinfekčním roztokem – nejlépe Jodisolem. Tento roztok má antiseptický a protivirový účinek.

Co nejdříve vyhledejte praktického lékaře, Krajské hygienické stanice nebo se přímo obraťte na nejbližší infekční oddělení nemocnice s poliklinikou.

Opatření, která Vám zajistí lékař při poranění o pohozenou injekční stříkačku

Vyšetření krve na virové žloutenky typu A,B a C a vyšetření na infekci virem HIV.

Lékař zhodnotí Váš imunitní stav a v odůvodněných případech zajistí očkování proti žloutence typu A i B v souladu s platnou legislativou. (proti žloutence typu C není dosud očkovací látka k dispozici)

Podle charakteru poranění Vám může být nabídnuto krátkodobé preventivní (profylaktické) podávání léků s cílem omezit riziko infekce virem HIV (proti viru HIV není dosud očkovací látka k dispozici)

Výskyt pohozených injekčních stříkaček a jehel nahlašte:

Policii ČR, nebo městské policii, která zabezpečí jejich bezpečnou likvidaci prostřednictvím vyškolených osob.

Nejbližšímu odbornému středisku např. streetwork, K centrum…

Co mám dělat, když najdu na hřišti, v parku apod, kde si právě hrají děti použité injekční stříkačky a jehly?

Nález použitých injekčních stříkaček a jehel není nic příjemného. Můžeme se však dostat i do situace , kdy je nezbytné, abychom nalezenou injekční stříkačku s jehlou zlikvidovali sami (např. na hřišti jsou děti).

V tomto případě postupujeme velmi opatrně, neboť jistě u sebe nemáme pro sběr předepsané ochranné pomůcky. Injekční stříkačku seberte papírovým kapesníčkem, či listem rostliny a vložte jehlou dolů nejlépe do plechovky, láhve apod., poté plechovku sešlápněte a vyhoďte do koše.

Můžete též stříkačku vložit do PET lahve, láhev pevně zašroubujte a vyhoďte.

Injekční stříkačka se sbírá zásadně za píst, tj.za stříkačku, nikoliv ze jehlu.

Nikdy jehlu od stříkačky neoddělujte.

Útočiště, o.s Odborná sociální poradna a terénní sociální programy

Dlouhodobě a systematicky odborně zajišťuje bezplatně v rámci své činnosti sběr nebezpečného použitého injekčního materiálu především na území Chodova a Sokolova. K této činnosti bylo také vydáno povolení MÚ Sokolov – odbor životního prostředí k nakládání s nebezpečným infekčním materiálem. Sběr odhozených stříkaček zajišťuje odborně vyškolený pracovník, který k této činnosti používá vhodné nástroje např. kleště, rukavice, speciální k tomu určenou nádobu.

Jen v minulém roce v rámci tohoto sběru bylo zajištěno 152 ks tohoto nebezpečného materiálu na místech jako např. dětská hřiště, parky, ulice, nádraží…

Za Útočiště, o.s. sociální terénní pracovník Stanislav Hýbl