„Naše Radonová stezka dostala nový kabát. Původně devět informačních cedulí bylo doplněno o jednu další. Texty na nich byly navíc upraveny do podoby, aby byly srozumitelné i pro laickou veřejnost a nebyly tedy až tak odborné,“ uvedl jáchymovská místostarostka Lada Baranek Lapinová.

Zamykání Ohře v roce 2023.
Vodáci uzamkli řeku Ohři. Půjčovna díky pěknému počasí bude ještě fungovat

Původní stezka byla otevřena v roce 2010. Vede kolem dolu Svornost kaštanovou alejí a končí nad Radium Palace. Texty na deseti cedulích obsahují informace nejen o radonu, jeho schopnostech, ale vyprávějí také o historii lázní. „Pátečním znovuotevřením jsme se také se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost dohodli na užší spolupráci v rámci osvěty ohledně radonu,“ dodala jáchymovská místostarostka.