V patnácti letech to byla jejich první občanka a taky okamžik, na který se většinou těšili. S občankou v ruce se jim otevírala řada dveří dříve zavřených, třeba v kině, kde se promítaly nepřístupné filmy. O slavnostní předávání občanských průkazů na městském národním výboru se také staral Sbor pro občanské záležitosti.