Snímky pocházejí z digitalizovaných kronik, z www.portafontium.eu.