„Chodovský potok dlouhá staletí volně protékal místním údolím v četných záhybech. Vytvářel tůňky, mokřady a nivní louky, do kterých se při zvýšené hladině i několikrát ročně rozléval,“ říká chodovský městský historik Miloš Bělohlávek. Právě on vám regulaci potoka přiblíží.

Jak jsme žili v Československu vychází v pátečním tištěném vydání Sokolovského deníku.

Na důležitost prevence upozorňuje i primář dialyzačního střediska v Sokolově Jiří Vlasák (na snímku).
Staráte se o své ledviny? Prevence je důležitá