Jejím cílem je přiblížit široké veřejnosti dějiny Chodova a zejména jeho proměny v průběhu 20. století. Podstatnou částí nové brožury budou fotografie, které z velké části poskytli původní němečtí obyvatelé Chodova, kteří po druhé světové válce našli svůj nový domov v německém Waldsassenu.

Na základě historických vazeb byla mezi městy Chodov a Waldsassen v roce 2015 uzavřena smlouva o partnerství. „Pro mě jako historika je tato spolupráce velmi významná, protože právě Waldsassen se po druhé světové válce stal domovem pro mnoho chodovských Němců. Mnoho z nich tam stále ještě žije, případně tam žijí jejich potomci,“ zdůraznil význam partnerství Miloš Bělohlávek, historik města Chodova. „Informace, které nám mohou poskytovat, ať už jsou to dokumenty nebo zejména fotografie, mají pro nás často nedocenitelnou hodnotu. Na základě těchto fotografií, které zobrazují město v průběhu celého 20. století, bychom chtěli dnešním Chodovákům přiblížit historii města a především jeho proměny,“ uvedl. Jak poznamenal, Chodov prošel během minulého století několika zásadními změnami, kdy se měnila tvář města, mimo jiné právě díky poválečnému vysídlení či stavbě sídlišť v 60. a 70. letech.

„Díky dokumentům a zejména obrazovým materiálům byla už obnovena například vyhlídka Chodaublick u Tatrovic, nalezena a obnovena štola Bílá paní, výrazně také němečtí rodáci přispěli i do sbírky na pořízení nových zvonů v kostele svatého Vavřince,“ připomněl historik.

U příležitosti prezentace nové brožury se během Vavřinecké pouti uskuteční vůbec první oficiální setkání těchto původních Chodováků v jejich rodném městě. „V pátek před poutí se v kulturním středisku setkají nejen spolu vzájemně, ale i se současnými obyvateli města, s nimiž se ale velmi často dobře znají. Spousta z nich totiž odešla až v 60. letech, ovládají tedy češtinu, chodili tady do školy, mají tu řadu kamarádů a známých,“ vysvětlil Bělohlávek.

Publikace bude od 10. srpna zdarma k dispozici v chodovském Turistickém a informačním centru. Akce je součástí česko-německého projektu „Máme něco společného“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu Euregia Egrensis.

KHAMORO 2018. Turnaje v malé kopané se zúčastnilo devět týmů. Vítězství si odvezl ten sokolovský (na snímku).
Sport, muzika, tábory. Khamoro se stará o vyžití mladých z vyloučených lokalit