Například ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plané se nyní může mše svaté zúčastnit několik desítek lidí. "Z celkové obsazenosti 180 osob může být v rozestupech, mimo členů domácnosti, kteří mohou sedět vedle sebe, v kostele až 60 osob. Samozřejmě musí mít roušky," uvedl plánský farář Jaroslav Šašek. Ovšem pokud se tolik lidí sejde, nemohou všichni společně zpívat. To může jen 10 lidí. Povinná je rovněž desinfekce u vchodu do kostela.

Opatření se vztahují také na církevní obřady, které bohoslužby provázejí. Například svaté přijímání pod způsobou chleba může být prováděno jen na nataženou dlaň ruky. V dalších kostelích zmíněné farnosti není třeba podle plánského faráře počet osob řešit. "Snad až na půlnočních bohoslužbách, ale to je ještě před námi," uvedl.

V souvislosti s přechodem indexu PES na třetí stupeň bylo možné také znovu zpřístupnit plzeňskou bartolomějskou věž. "Po nucené přestávce, vyplývající ze zhoršující se epidemiologické situace a vládních nařízení, se věž na náměstí Republiky znovu otvírá všem návštěvníkům," píše se na stránkách diecéze s tím, že otevřeno je od 10 do 18.30 hodin.

Závory jsou nahoře, vlaky jezdí přes přejezd krokem
Přejezd v Chodové Plané bude zatím bez závor, jezděte zde opatrně