Od 1. července 2006 byla na českých silnicích zavedena povinnost mít rozsvícena světla po celý den bez ohledu na zimní nebo letní čas. Denní svícení v České republice nařizuje novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, která stanovuje, že motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová a potkávací světla nebo obrysová světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno. Za co je denní svícení často zaměňováno?

"Dopravní policisté upozorňují řidiče, že denní svícení je často zaměňováno za rozsvícení běžných potkávacích světel, ta ale musí svítit spolu s dalším osvětlením. Motorové vozidlo musí za jízdy vždy svítit, za snížené i nesnížené viditelnosti, prostě vždy. Ve dne za nesnížené viditelnosti stačí svítit světly pro denní svícení. Za snížené viditelnosti musí svítit potkávací světla, světla pro denní svícení už nestačí. Použití světel pro denní svícení je tedy vyloučeno například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu a rovněž tam, kde je umístěna dopravní značka Rozsviť světla. Za snížené viditelnosti, a to zejména v zimním období, která nastává i v denní době, je nutno mít při jízdě rozsvícená potkávací světla, vozidlo je zároveň osvíceno i zezadu červenými obrysovými světly a tím je při jízdě pro ostatní řidiče viditelné. Každý účastník silničního provozu by si měl uvědomit, že pokud použije za snížené viditelnosti pouze světla pro denní svícení, tak nebude bezpečně viděn, a tím bude ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu," konstatoval Valenta.