III. část

Global Development Village (řešení světových problémů)

Na této aktivitě jsme měli řešit jeden z celosvětových problémů. Na výběr byl mír, AIDS, komunikace, kultury, vzdělání, hlad, nemoci.
Já jsem se dostal do skupinky řešící komunikaci, kde hlavně jsme si to názorně předvedli na hře. Každý stát, každá národnostní menšina má jiné zvyky a jiné tradice v komunikaci. Například když s Vámi mluví lidé z Afriky, jsou zvyklí se vás dotýkat na rukou.

Hodně korejských, japonských států má ve zvyku se před jakoukoli konverzací uklonit a popřát hezký den. V jiném státě (mnou zapomenutém) se dva muži nesmějí začít sami spolu bavit, dokud je nepředstaví jakákoli žena, i když se ti dva muži znají.
Velmi zajímavé byly pozdravy a „věci“ dělané při pozdravech. V našem stanu, kde jsme to probírali, byli Češi, Holanďané, Japonci, Mexičan, Švédi a Belgičané.
Dozvěděli jsme se, že je normální při pozdravu „Dobrý den!“ se uklonit, dát pusu na obě tváře, sáhnout na rameno, uklonit se.
„Mnoho kultur, mnoho zvyků. Mnoho pozdravů, mnoho řečí. Mnoho lidí, málo komunikace!“

Trash (odpady)

Aktivita složená ze 4 podsekcí. První byl kvíz z několika otázek, kde jsme byli rozděleni do týmů a měli jsme odpovídat na otázky, které se týkaly globálních problémů, specificky odpadu.
Druhou bylo vytvořit most z beden od piva či lima a z prken a museli jsme se takhle dostat na určité území, tam postavit prak z pomůcek, co jsme měli, a nastřílet pět míčů do kbelíku.

Třetí byla muzika – nádherně uklidňující. Byli jsme rozděleni na několik skupin, na lidi, co hrají na bubny (popelnice), činely (poklice od popelnic) a celkové železo (nákupní košíky, plechovky, výfuky, kola…) další byli „šejkem“, ti dostali barely od vody naplněné kameny či pískem a pohybem z toho vyluzovali zvuky.
Poslední skupinou byli bubeníci na veliké plastové bubny… veliké barely a malé barely. Začínalo se hrát postupně, od každého zvlášť, abychom si vychutnali určité zvuky.

Pak se vše zajímavě mixovalo dohromady a probíhalo měnění hudebních nástrojů a opět hraní, avšak jiných rytmů… nakonec se to promíchalo napotřetí, aby si každý vyzkoušel hrát na všechny tři oblasti.


Gillwell Adventure (aktivity v Gillwell parku)

Další velice zajímavá aktivita, v Gillwell parku. Celkem tam byly čtyři aktivity.
Nejprve nás rozdělili všechny do různých barev, podle kterých jsme chodili na aktivity.
První bylo pro nás Motion & Mountain Zone, kde byly úkoly ohledně lezení, bouldrování, slaňování, střelba z luku, jízda na čtyřkolkách, chůze po pružinových botách, chůdách.

Nedalo se to vše stihnout, já osobně jsem vyzkoušel pouze lezení – bouldrovací stěnu, slaňování a pak umělou skálu ve třech obtížnostech a elektrickou pohybovací bouldrovací stěnu, která měnila rychlost a různé polohy, od vodorovné po různé úhly sklonění.
Druhou byla Discovery Zone, která se skládala z prohlídky Gillwell parku, měli jsme štěstí, že nás bylo tolik Čechů, zařídili jsme si prohlídku v češtině. Jen tak mimochodem, Gillwell park je velikou skautskou základnou v UK, kde jsou různé skautské aktivity.

Třetí bylo Challenge Valley – něco na způsob velikého vojenského cvičiště, ohromně veliké překážkové dráhy, která obsahovala přelézání, podlézání, skoky, šplhání, plazení se, lezení tunelem, klouzačku, kladinu, slalom. Já to běžel jen jednou a kus, pak jsem došel do cíle kvůli kolenu.
Avšak Zvonek od nás (jeden super kluk z Ostravy) udělal rekord z Jamboree, celou dráhu proběhl DESETKRÁT!
Čtvrtou a poslední byla Scouting Skills – skautská praxe, kde bylo rozdělávání ohňů, pletení turbánků, výroba lan a různé takovéhle věci, lepení, malování, výroba ze dřeva…

Pokračování příště …