Svazek není ničím novým, funguje již několik let. Většina lidí ho ale vnímá jen jako pouhé formální seskupení měst a obcí. A právě to chce nový předseda změnit. Mikroregiony vznikají kvůli společnému prosazování zájmů obcí a místních komunit s cílem dosáhnout změn. Obce spojuje do mikroregionů především společný zájem na obecném rozvoji území. Nový předseda nastínil jakým směrem se budou ubírat.

Změna předsedy svazku nebyla jediná, odešel i manažer.

Ano. Pánům Patrikovi Pizingerovi i Miroslavovi Makovičkovi jsme poděkovali za práci, jíž pro svazek z titulu svých funkcí udělali. I když kolega Pizinger neodchází úplně. Vzhledem k velkému časovému zaneprázdnění na kraji se jenom přesouvá na pozici místopředsedy. Místo dlouholetého manažera Miroslava Makovičky do této funkce nastupuje Daniel Tomín.

Čím se bude svazek především zabývat?

Asi tím nejzásadnějším, kde bychom měli docílit změny k lepšímu, je způsob informování o činnosti svazku. Nejde o pouhé formální seskupení měst a obcí, ale skupinu, která odvádí hodně práce. A přitom se o ní mezi veřejností mnoho neví. To je určitě škoda a chceme to změnit.

Pro veřejnost bude asi nejzajímavější nápad či snaha o rozvoj cykloturistiky.

V plánu je napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Tisové. Realizací tohoto projektu bychom završili mnohaletou snahu mikroregionu a obcí Sokolov, Březová a Šabina vybudovat v Tisové lávku a zatraktivnit páteřní cyklostezku podél řeky Ohře a také umožnit její napojení na obce a území na pravém břehu. Podílel jsem se na přípravě výběrového řízení, které se vyvíjelo následovně. Do prvního výběrka se přihlásila jediná společnost, ale před podpisem smlouvy odstoupila. Do druhého výběrka se přihlásily tři firmy, ale ani jedna se nevešla do ceny zakázky. Budeme to tedy muset zkusit potřetí

Rozvoj cykloturistiky plánují mnoho let i na Kraslicku.

Chceme více rozvíjet spolupráci se sousedním svazkem obcí a měst Kraslicka nebo s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje. Velmi důležitým partnerem zůstává rovněž Místní akční skupina Sokolovsko. Rádi přitom budeme kraji nápomocní, aby se dotační peníze dostaly skutečně tam, kde jich bude nejvíce zapotřebí. Byl jsem pověřen jednáním s Hospodářskou a sociální radou Sokolovska o vstupu mikroregionu do této instituce a proto nyní pečlivě sledujeme vývoj s ní související.

Připomeňte projekty na jejichž realizaci se mikroregion v minulosti podílel.

Projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov - východ, studie projektu Antonínské arboretum, projektová dokumentace pro renovaci lávky připojující Staré Sedlo na páteřní cyklostezku podél řeky Ohře či projekt efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ. Úspěšný byl i projekt mikroregion kompostuje, kdy bylo pro sedm obcí pořízeno 475 kompostérů, šest štěpkovačů a dva kontejnery na textil. Mikroregion pořádá i soutěž Výrobek roku a konkurz na nositele značky Product of Sokolovsko.

Kolik členů v současné době sdružení má?

V současné době je členem Mikroregionu Sokolov - východ pět měst a deset obcí. Konkrétně jsou to Sokolov, Chodov, Loket, Nové Sedlo, Březová, Lomnice, Vintířov, Královské Poříčí, Staré Sedlo, Dolní Rychnov, Šabina, Těšovice a z karlovarského okresu Mírová, Jenišov a Hory.