Na konci letních prázdnin v roce 2010 došlo ke zřícení opěrné zdi u sochy sv. Jana Nepomuckého. Někteří to sváděli na vandaly, jiní to přisuzovali vydatným dešťům a působení povětrnostních vlivů. Vedení Lokte sochu deponovalo do bezpečí a následně se započalo s opravami. „Torzo mostního pilíře bylo staticky narušeno, v havarijním stavu, docházelo k vypadávání nosné části kamenů," uvedl místostarosta Lokte Petr Zahradníček.

V roce 2014 byly zahájeny jeho opravy. „Za podpory Karlovarského kraje a z vlastního rozpočtu byla tato významná památka postupně obnovována. Mostní pilíř jsme postupně zajistili, tak aby se nedrolil dolů," upřesnil místostarosta.

Aby byla socha sv. Jana Nepomuckého zachráněna, vedení města ji deponovalo, protože hrozilo vážné nebezpečí, že skončí v řece Ohři. Po opravě torza mostního pilíře se akademický sochař a restaurátor Jiří Kačer pustil i do její opravy. „Práce byly zahájeny letos v srpnu a v pondělí si hotovou sochu převzalo město," sdělil Zahradníček. „Na restaurátorské práce na soše jsme dostali 40 tisíc z kraje, 126 tisíc hradilo město ze svého rozpočtu," vyčíslil.

Barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého v klasickém ztvárnění na hranolovém podstavci pochází z roku 1734.

Autor: Lucie Žippaiová