Velkou chloubou Kraslic by se mohla stát bývalá jatka z roku 1904 – objekt, kde dnes sídlí prodejna stavebnin. Jeho majitel Alexandr Tučák se tu totiž pustil nejen do podnikání, ale také do záchrany památky, která se pod jeho rukama mění do své původní podoby. Kdo prochází okolo, může si všimnout, že zašlou fasádu nahrazuje nová. Skvostně vyhlíží také hlavní dominanta stavby – věž, kde dříve fungoval důmyslný chladicí systém poháněný parním strojem.

Snahy opravit památku podle dobových předloh si postupně začíná všímat stále více odborníků z řad architektů. Zrovna v sobotu se do Kraslic přijel podívat historik architektury Zdeněk Lukeš, který se od roku 1990 podílel na programu revitalizace Pražského hradu. „Osobně to chválím, protože je úžasné, když se někdo pustí do takové práce. Ostatně si myslím, že pokud jsou již s dílem takto daleko, tak se jim určitě povede. Důležité také je, aby se našla dobrá náplň,“ řekl po prohlídce budovy Lukeš. „Každý podobný objekt, jejž se podaří zachránit, je velice cenný. A pokud se zde zachová část původního strojního zařízení, tak můžeme mluvit o úplné raritě. Kéž by to byla inspirace pro další, aby se zachránily i další takové továrničky,“ přeje si Lukeš.

Tučák objekt zakoupil od města v roce 2002. „Po dalších dvou letech jsem začal na opravu získávat dotace z Karlovarského kraje. V roce 2005 jsme se pak dostali do výběrového řízení programu architektonického dědictví. Tam už jsou trochu jiné částky, takže rekonstrukce dostala šmrnc,“ prohlásil majitel. „Dá se říci, že jsme s prací zhruba v polovině. Třeba letos nás konkrétně čeká úprava zdejší strojovny,“ pokračoval Tučák.
Odbornou radou přispívá projektant Martin Volný. Ten zná budovu do posledního detailu. Za unikátní považuje zejména její technické vybavení. „Jatka potřebovala chlazení, a tak si tu vyráběli led. Ještě dnes v budově najdeme obrovský ledničkový výparník. Celé zařízení poháněl parní stroj, posléze elektromotor,“ uvedl Volný.

Jedním z lidí, kteří Tučákovi fandí, je Otakar Mika ze Spolku přátel města Kraslic. „Ačkoli není naším členem, tak se mu snažíme nějakým způsobem pomoci. Ceníme si jeho kreativity a úsilí. Památku neničí a plně respektuje vymezené zásahy,“ konstatoval Mika. „Architekta Lukeše jsme pozvali, jelikož může v celostátním měřítku na tuto stavbu upozornit. Nebo pomoci radou,“ doplnil.