V letošním školním roce se rozhodli pedagogové a žáci Základní školy v Komenského ulici v Chodově, že oslaví Den evropských jazyků přípravou projektu se zapojením všech cizích jazyků, které se v této základní škole vyučují. Jedná se o angličtinu, němčinu a ruský jazyk. Projekt byl rozdělen na dvě etapy a zapojili se do něho žáci 9. a 8. ročníků.
V první – přípravné etapě, trvající skoro dva týdny, byli žáci rozděleni do skupin a pracovali nejen ve škole pod dohledem učitelů, ale i samostatně doma na zadaných úkolech.

Žáci si připravili tyto aktivity: krátký jazykový kurz pro začátečníky, reálie k vybrané zemi, dramatickou scénku či hudební ukázku k danému státu, soutěže a kvízy na procvičení jazyka.

Všechny skupiny si velmi zajímavě a kreativně poradily s řešením těchto úkolů. Vyvrcholení celého projektu proběhlo v pondělí 29. září, kdy žáci prezentovali s velkým úspěchem svou práci ostatním skupinám. Skvělou tečkou za celým dnem se stalo připravené pohoštění s přihlédnutím k delikatesám z vybraných zemí, v nichž se používají výše uvedené evropské jazyky. Projekt přinesl pozitivní ohlasy nejen z řad učitelů, ale i z řad žactva, a proto budeme v této tradici určitě pokračovat i v dalších letech.

Miloš Volek