Město Sokolov sice ocenilo fungující systém bývalých městských příspěvkových organizací, a přestože jsou tyto již víceméně samostatné, poskytuje jim každý rok finanční příspěvky. Na letošní rok činí částka něco málo přes 4 miliony korun. Nové vedení radnice zároveň ale upozorňuje, že se na některé přidělování dotací podívá podrobněji.
Finance dostávají například pečovatelská služba, sociální klastr při Chráněném bydlení, Chráněné dílny, nynější Zdraposo, Kotec, denní centrum Mateřídouška a další. Sokolov vyplácí finance z vlastního Fondu sociální podpory. V tom je zhruba 7,6 milionu a letos rozdělí město mezi 11 organizací celkem 4 miliony.

Služba zde fungovala léta a Sokolov se rozhodl, že je bude podporovat nadále, i když už nejsou organizace městské a jsou víceméně samostatné. Stoprocentně spravedlivý systém zřejmě neexistuje, ale zdá se, že takto nastavený vyhovuje všem. Jednak městu, protože pokrývá služby, které Sokolov potřebuje, ale i jednotlivým poskytovatelům.
Na konci období musí organizace příspěvky vyúčtovat. „A musím říct, že velmi podrobně a zkoumá se, zda použité výdaje byly v souladu s podmínkami poskytnutí," konstatovala místostarostka Sokolova Renata Oulehlová. Zároveň slíbila, že v letošním roce vypracuje systém rozdělování dotací z fondu, který by jí byl bližší.

„Nad některými dosavadními praktikami při rozdělování financí jsem se pozastavila," říká Oulehlová. Zároveň však naznačila, že finance se budou rozdělovat i v roce 2016. Pro některé je snížení dotace problémem. Například Zdraposo žádalo o 2 miliony a dostalo 1,4 milionu.

„Každé snížení dotací je problém, zvlášť když je razantní jako v našem případě. Bezprostředně náš chod není ohrožen, co bude za půl roku, uvidíme. Máme 34 zaměstnanců a z něčeho jim mzdy musíme vyplácet. Pětadevadesát procent z nich je zdravotně postižených," říká předseda občanského sdružení Zdraposo Petr Hofrichter.

Dotace z Fondu sociální podpory pro r. 2015

- Zdraposo 1,4 mil.
- Centrum soc. služeb 1,0 mil.
- DC Mateřídouška 500 tis.
- Chráněné bydlení 300 tis.
- Pomoc v nouzi 265 tis.
- Kotec 220 tis.
- DOP-HC D. Rychnov 110 tis.
- Dolmen 80 tis.
- TyfloCentrum 70 tis.
- Agentura os. asistence
a soc. poradenství 60 tis.
- Centrum pro postižené
Karlovarského kraje 40 tis.