Testování, které je zdarma a anonymní, bude probíhat i ve dvou městech Karlovarského kraje. V Sokolově to bude pondělí 26. listopadu a v Karlových Varech středa 28. listopadu.

„Během týdne bude otevřeno všech dvacet našich HIV/AIDS poraden, které jsou rovnoměrně rozmístěny v devíti krajích. Testy jsou tak dostupné opravdu pro každého. Samotné testování je jednoduchý a krátký proces, zájemce o test se v ordinaci zdrží asi patnáct minut,“ říká lékařka Daniela Fránová, která je vedoucí těchto poraden.

Zásadním benefitem testování během Evropského testovacího týdne je fakt, že celé testování probíhá kompletně zdarma. Kromě toho mohou být testy anonymní.

Nechat se otestovat může každý, kdo byl v minulosti vystaven riziku infekce HIV – zejména prostřednictvím nechráněného pohlavního styku nebo kontaktu s infikovanou krví při injekčním užívání drog.

Právě testování je přitom jedinou cestou, jak infekci HIV odhalit. Včasná diagnostika má totiž zásadní význam pro účinnou léčbu. Ta může zajistit srovnatelnou kvalitu života HIV pozitivních osob jako u osob neinfikovaných, zároveň zabraňuje dalšímu šíření nemoci. To je v České republice na vzestupu. V letošním roce k datu 30. září 2018 přibylo 162 nově diagnostikovaných HIV pozitivních.

Poradny v našem kraji:

Sokolov
Nábřeží P. Bezruče 430
Tel.: 725 323 338
hiv.poradna@zuusti.cz
Pondělí 14:00 – 18:00 hodin

Karlovy Vary
Závodní 94 (u KHS)
Tel.: 725 323 338
hiv.poradna@zuusti.cz
Středa 15:00 – 17:00