Dohodli se na tom zastupitelé na svém prosincovém jednání. Co však nebude, jsou záznamy těchto zasedání. Zde vedení města argumentuje nařízením na ochranu osobních údajů, známým také pod zkratkou GDPR.

V této věci podala Tereza Flaková, předsedkyně místního sdružení sokolovských Pirátů, na podatelnu města petici s více než 150 podpisy občanů města a podporovatelů již koncem loňského roku.

„I Sokolov a jeho občané si zaslouží politiku 21.století,“ říká Flaková.

Podle ní audiovizuální záznamy z jednání zastupitelstva poskytují svým občanům významná města v kraji. Občané města Sokolov mají podle ní právo na plné informace z jednání zastupitelstva města, ačkoliv nejsou schopni se každého jednání osobně zúčastnit.

Dočkali se tedy po roce a až po svém vstupu do komunální politiky v Sokolově.

„V současné době musíme připravit technické zajištění, dopracovat jednací řád zastupitelstva města a zrealizovat související opatření tak, aby byly živé přenosy realizovány v rámci platného právního prostředí. Vstupní náklady na zajištění tohoto přenosu budou složeny z nákladů investičních a provozních, v následujících letech by pak rozpočet města zatížily pouze náklady provozní,“ uvedla mluvčí radnice Dagmar Mašková.

Hrubý odhad vstupních nákladů by měl v prvním roce činit 251 tisíc korun, v letech následujících pak kolem 60 tisíc korun.