Nástupem nového roku nastala v Karlovarském kraji velká změna v oblasti krajské dopravy. Tím největším dopravcem se stal od 1. ledna Dopravní podnik Karlovy Vary (DPKV). Jenomže transformace se neobešla bez problémů, a ty nebyly rozhodně malé. Linky na sebe nenavazovaly, ne všichni řidiči se ukázali jako zkušení profesionálové. Potíží bylo značně, a změny se tak pochopitelně neobešly bez kritiky nejen z řad veřejnosti, ale i starostů dotčených obcí. Jednatele DPKV Lukáše Siřínka se redakce Deníku čtvrt roku po transformaci zeptala, jaká je situace nyní a jak problémy řešil. Přiznal, že zcela nejkritičtějších bylo prvních deset dnů a že se spuštění systému nepovedlo.

Dopravní podnik se stal největším z dopravců, kteří provozují meziměstské autobusové linky v Karlovarském kraji. Když do toho DPKV vstupoval, očekávali jste, že nastanou problémy?

DPKV od ledna zajišťuje přibližně 90 procent dopravní obslužnosti na území Karlovarského kraje. Ještě než se 1. ledna spustil přechod na novou dopravní obslužnost, jsme si byli vědomi, že zpočátku mohou nastat komplikace spojené s tímto přechodem, a to se bohužel naplnilo. Prvních deset dnů se všechno úplně nepovedlo. Na druhou stranu jsem rád, že jsme byli schopni velmi pružně reagovat a jednotlivé potíže se vyřešily velmi rychle a situace se stabilizovala.

Jak je to s autobusy, které tuto dopravu zajišťují? Ty jsou ve vlastnictví kraje? Je jejich počet dostatečný?

Ano, autobusy, kterými je zajišťována dopravní obslužnost v závazku veřejné služby, jsou ve vlastnictví Karlovarského kraje. DPKV obdržel tedy kromě autobusů i jízdní řády, aby zajistil dopravní obslužnost tak, jak si ji Karlovarský kraj u DPKV objednal. V rámci obdržených autobusů se ukázalo, že je potřeba upravit jak jízdní řády, tak i stávající vozový park posílit především o vozy délky 12 metrů, které v současném vozovém parku chybějí.

Autobusy jsou na plyn. Byl tento fakt jedním z problémů na začátku nového roku?

Vůbec ne. CNG je roky ověřený pohon, který je stejně spolehlivý jako nafta. Navíc je ekologický a provozní náklady jsou nižší. Bonusem je možnost čerpání evropských dotací na pořízení těchto autobusů, zpravidla ve výši 85 procent z hodnoty autobusu. My v DPKV používáme autobusy na CNG již od roku 2008 a i při současné obnově vozového parku pořizujeme autobusy na CNG.

Pasažéři si stěžovali v autobusech na zimu. Mohl byste popsat, kde nastal problém ohledně vytápění?

Potíž nastala primárně v autobusech u ostatních dopravců, nikoliv u těch, které provozuje DPKV. Nicméně stalo se to, že výrobce dodal autobusy s přednastaveným letním režimem, kdy byla teplota v autobuse nastavena na 17 stupňů a řidič nemohl zvýšit teplotu. To se odstranilo ještě týž den prostřednictvím zadání servisního kódu od výrobce do ovládací jednotky topení.

Jedním z argumentů, proč nastaly problémy, byl fakt, že autobusy byly dodány až 15. prosince. Můžete prosím reagovat na to, že nezbývalo příliš času na seznámení se s novými autobusy?

Bohužel okolnosti předchozího výběrového řízení, které dohnaly Karlovarský kraj k vypsání výběrového řízení nového, především kvůli obstrukcím a zdržování ze strany některých potenciálních dodavatelů, velmi prodloužilo lhůty dodání autobusů. Tím se z hlediska času značně protáhlo dodání autobusů od výrobce Karlovarskému kraji a s tím spojené následné přebírání a předávání autobusů, jejich registrace, přihlášení do provozu, nastavení odbavovacího systému a v neposlední řadě i seznámení se s nimi u řidičů. Je potřeba zmínit, že celkem bylo dodáno do 15. prosince 150 autobusů. Bohužel tuto skutečnost nepříjemně pocítili jak cestující, tak i řidiči.

Jak je to s řidiči? Za problémy prý stál i fakt, že nebyli dostatečně proškoleni a že šlo o řidiče, kteří do té doby neměli podobné zkušenosti s řízením takových vozů.

Školení samozřejmě proběhla. Tím, že byly autobusy dodávány ve velmi krátké době před vyjetím, poslední až už zmíněného 15. prosince, a DPKV přebíral z oněch 150 autobusů 124, tak toho času skutečně mnoho nebylo, aby si řidiči velmi dobře zažili odbavovací systém. Vzpomeňme, že také byly Vánoce, a ještě velká část řidičů musela zajišťovat i linky na území Karlovarského kraje do 31. prosince na jiných autobusech, někdy i u jiného dopravce.

Má DPKV v současnosti dostatečný počet řidičů?

My jsme zajistili dostatečné množství řidičů už k 1. lednu a do dnešního dne se nestalo, že bychom neodjeli jedinou linku nebo jediný spoj. Toto se nám podařilo a patří za to velké poděkování jak celému týmu DPKV, tak i Karlovarskému kraji, se kterým jsme se domluvili na velmi pěkných mzdách pro řidiče.

Kolik meziměstských linek DPKV vlastně nyní provozuje?

Provozujeme 51 linek v krajském závazku veřejné služby a denně na nich vypravíme asi 15 tisíc spojů.

Co spoje? Lidé si stěžovali na to, že odjezdy autobusů jsou v nevhodnou dobu, že jich je málo. Měnili jste na základě stížností občanů jízdní řády? U kolika linek to bylo? Kdo byl za původní jízdní řád zodpovědný?

Jízdní řády tvořil a tvoří koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje. Nikoliv tedy DPKV. Těch stížností bylo poměrně dost, jak na jízdní řády, tak i na nedostatečnou kapacitu autobusů. Nicméně se toto podařilo vyřešit velmi rychle, a to i za přispění nasazení velkokapacitních busů DPKV.

Jak to vypadá v současné době? Sedl si už nový systém a stížnosti odpadly, nebo to stále ještě někde skřípe?

Ano, v současné době je už nový systém stabilizovaný a zaběhnutý. Kromě nasazení autobusů DPKV se podařilo zapracovat téměř všechny připomínky cestujících, upravit jízdní řády a s Karlovarským krajem se podařilo dohodnout na nákupu 22 velkokapacitních autobusů, které zajistí, aby měli cestující dostatečné pohodlí při cestování po našem kraji.