Vede k nim Naučná stezka Rotavské varhany. Začíná a končí u městského úřadu Rotava. Je dlouhá šest kilometrů a překonává převýšení 100 metrů. Vede většinou po pohodlných cestách, jen okolo varhan překonává svažitý, místy skalnatý terén. Stezka zájemce zavede do různých částí současné a dřívější Rotavy, k jejím přírodním, stavebním, kulturním, dějinným i novodobým zajímavostem a vyhlídkám. Zajímavá místa na trase přibližuje 17 informačních tabulí.

Přírodní památka Rotavské varhany jsou zbytek třetihorního vulkánu s vynikající ukázkou sloupcovitého rozpadu čediče. Je dostupná po cyklotrase 2045 z Kraslic nebo od zámečku Favorit. Mohutná odkrytá stěna se skládá z dvanácti metrů vysokých, vějířovitě rozložených hranolů, které skutečně připomínají varhanní píšťaly. Ze samotné Skalky kdysi vedl nájezd skokanského můstku do údolí Novoveského potoka. Bývalá nemocnice stojící v dojezdu údajně bývala díky zlomeninám z řad odvážných skokanů za první republiky poměrně často využívána. Zatímco nájezd již není znát, kdysi nádherná budova nemocnice stále stojí.

V letních měsících je v průběhu procházky možno odpočinout na vyhlídkovém místě nad Rotavou, odkud se nabízí výhled do širokého okolí. Jedním z dalších zastávkových míst stezky je kostel zasvěcený sv. Petrovi a Pavlovi. Zvony v něm byly odlity v roce 1916 právě v místních železárnách a dodnes je považováno za pietní vzpomínkové místo na bývalé obyvatele městečka. Celá naučná stezka vznikla díky iniciativě Městského úřadu Rotava v roce 2013. Každá z informačních cedulí byla pečlivě připravena a nabízí dostatečné množství informací, díky nimž si návštěvníci vytvoří dokonalou představu o místech, kudy procházejí.