Nadační fond Ještěřice se čím dál více dostává do povědomí veřejnosti. Svou činnost zahájil teprve na podzim loňského roku a už má za sebou řadu akcí, beneficí nebo naposledy Hry bez hranic v Kraslicích. Získané prostředky míří lidem do zdravotní či sociální oblasti.

„Podpora je určena postiženým a sociálně znevýhodněným fyzickým osobám a jejich rodinám, které potřebují speciální zdravotní nebo sociální služby. Jde o služby, na něž stát nepřispívá, popřípadě státní příspěvek není dostačující," říká předsedkyně nadačního fondu Miluška Merklová. Pomoc míří i k firmám, které se podílejí na pomoci výše uvedeným osobám.

Nadační fond vypisuje dvakrát ročně výzvu, do které se mohou žadatelé přihlásit. „Díky fondu jsem mohla chodit plavat do bazénu se svým dítětem," prozradila jedna z matek.
Podporují též tradiční akci Srdce slabším ve Stříbrné, kterou se snaží pomoci klientům Denního centra Mateřídouška z Chodova.

A jak mohou pomoci lidé či samotné firmy? „Přispět finanční částkou přímo na akci pořádané námi nebo pro nás. Další možností je zaslat finanční příspěvek na konto nadačního fondu u Komerční banky: 107-8780240297/0100, s uvedením variabilního symbolu: 4444 nebo číslo darovací či sponzorské smlouvy," nastínila Merklová.

Další akci chystá fond na léto. Půjde o benefiční koncert Lucie Šebkové s hosty. Jde o další koncert z cyklu S Ještěřicí za kulturou, a to ve spolupráci se studentským zastupitelstvem Sokolova. „Bližší informace brzy upřesníme," dodala Merklová.