Nadační fond Ještěřice má za sebou další rok intenzivní práce. Jaký byl pro vás rok 2018?
Tento rok byl pro nás rokem bilancování a rozhodování. Během roku z naší strany zaznívaly informace o únavě, ale také o alternativních způsobech práce, o revizi akcí a o dalším směřování Ještěřice.

Co se dle vás nejvíce povedlo a kde se podařilo pomoci?
Z akcí bych rozhodně chtěla vyzvednout naprosto famózní Hry U hranic bez hranic, které se konaly v Rotavě. V roce 2018 jsme rovněž poskytly zatím nejvyšší finanční příspěvek. Velmi pozitivně vnímáme zájem různých drobných živnostníků a podnikatelů, případně zájmových spolků, sdružení a projektů, kteří věří naší práci a podpořili nás ať již finančně nebo jiným způsobem.

Kolik peněz NF za rok 2018 rozdělil?
V oblasti pomoci byl uplynulý rok pro Ještěřici specifický ve dvou směrech. Jednak, jak již bylo uvedeno výše, poskytl Nadační fond Ještěřice zatím nejvyšší částku. Jednalo se o 64 600 Kč a částka byla poskytnuta mladému muži z Mariánských Lázní na výměnu nebo generální opravu vozidla, bez kterého by neměl šanci na začlenění se do normálního života, například na dostudování vysoké školy. Zcela novou situací pro nás pak byla podzimní výzva roku 2018, kdy jsme neobdržely žádnou žádost o poskytnutí příspěvku. V roce 2018 jsme tak rozdělily celkem 79 000 Kč. Všechny tyto prostředky byly rozděleny v rámci jarní výzvy. Krom výše uvedené částky pro mladíka z Mariánských Lázní jsme poskytly ještě 14 400 Kč 41leté ženě z Hroznětína na zajištění potřeb jejího pětiletého syna s poruchou autistického spektra, na úhradu nákladů spojených s dopravou za specializovanou sociální službou.

Nutno podotknout, že peníze sbíráte doslova po tisícovkách díky akcím, které samy pořádáte. Mezi nimi jsou benefiční koncerty, recesistické akce i autorská čtení. Jak náročné jsou takové přípravy pro nadšence jako vy, kdy se staráte o své rodiny, chodíte do práce…?
Všechny členky správní rady mají svá zaměstnání. Nadále ctíme pravidlo, že práci pro nadační fond vykonáváme všechny bez nároku na jakýkoliv honorář a ve svém volném čase. Naše děti, naši partneři, rodiče a další širší příbuzenstvo se stali pomocníky Ještěřice. Pomáhají úplně všichni, samozřejmě různou měrou a způsobem, ale žijí ten ´charitativní´ život s námi. Někdy mám pocit, že jim nedostatečně děkujeme, tak pokud mohu, děkuji jim i touto cestou.

Představte váš tým. Kdo stojí za pomocí druhým?
Začnu Andreou Krýzlovou, která je jednou ze zakladatelek Nadačního fondu Ještěřice a má na starosti správu všech finančních a smluvních záležitostí a stará se také o dotace a webové stránky. Zuzka Soukupová stála rovněž u zrodu Ještěřice. Na Zuzce je veškerá výroba a oprava rekvizit, dekorací, kulis, prodejního artiklu atd. Další členkou správní rady je Jana Kortusová, která se podílí na organizačním a technickém zajištění jednotlivých akcí, stejně jako Jarmilka Janečková, která zatím není uvedená jako oficiální členka správní rady fondu, nicméně na zápisu se již pracuje. Jarmilka kromě organizačních záležitostí přebírá také grafickou stránku propagace. Já mám na starosti prezentaci a propagaci fondu, „scénář a režii“ akcí a filozofické směřování fondu. Společnými silami rozhodujeme o poskytnutí příspěvků potřebným a o způsobech a metodách práce pro fond. Pro přijetí páté členky správní rady jsme se rozhodly právě s ohledem na objem práce, ale také s ohledem na to, že Jarmilka pro fond dobrovolně pracuje již řadu let.

Na jaké akce v podání NF Ještěřice se můžeme těšit v tomto roce?
Začnu tím, na jakou akci se těšit nemůžeme. V závěru roku se správní rada nadačního fondu rozhodla, že ze svého repertoáru vyškrtneme jednu z akcí. Jedná se o Kraslickou desítku, která v konkurenci okolních běžeckých závodů neobstojí a pro nadační fond není efektivní. Samozřejmě zvážíme přenechání know-how závodu případným zájemcům.

Ostatní, již tradiční akce zůstávají zachovány. 6. dubna startujeme populárním Candrbálem ve Stříbrné, o měsíc později, konkrétně 4. 5., přijdou na řadu Hry U hranic bez hranic, které se letos odehrají opět v Kraslicích, neboť tým Kraslic v loňském klání zvítězil. Zábavné tematické odpoledne, kde se společně setkává veřejnost s klienty Denního centra Mateřídouška z Chodova, se nazývá Srdce slabším a je již tradičně plánováno na září. Následně odstartuje trio populárních adventních koncertů a posledním setkáním v roce bude opět Štědroranní výklus. Dále zvažujeme zařazení ještě jedné akce, jejíž povahu si však prozatím necháme pro sebe.

V tuto chvíli již intenzivně pracujeme na organizaci naplánovaných akcí. Domlouváme kvalitní zvučení, oblíbené kapely a interprety, připravujeme prostory, zamýšlíme se nad designem akcí a samozřejmě se věnujeme administrativním záležitostem.

Máte už bohaté zkušenosti s rodinami, které potřebují pomoc svého okolí. Kde je nutné nejčastěji pomoci a s jakými osudy lidí se setkáváte?
V době, kdy jsme s děvčaty definovaly účel nadačního fondu a podmínky poskytování příspěvků z fondu, jsme kolem sebe viděly mnoho rodin, které se dostávaly do těžkých životních situací nikoliv vlastní vinou a kterým stát nedokázal pomoct. Po pěti letech fungování musíme říct, že stát zcela radikálně zanedbává osoby zdravotně postižené a znevýhodněné. Např. kvalitní invalidní vozík je pro mnohé nedosažitelným luxusem, neboť pojišťovny proplácejí pouze část nákladů, které se pohybují v řádech desítek až stovek tisíc. Významně podporujeme také rodiče s dětmi, kterým byla diagnostikována porucha autistického spektra. V krizi se nacházejí také rodiče, kteří vychovávají své děti bez pomoci partnera a širší rodiny. Naopak např. z řad seniorů jsme zatím nezaznamenaly žádnou osobní žádost. Pro tyto klienty nás o pomoc žádají spíše organizace, jako např. Domácí hospic Motýl provozovaný občanským sdružením Střípky Sokolov či Hospic Sv. Jiří v Chebu. Obecně se tedy setkáváme s těžkými osudy. Paradoxně však jejich majitelé velmi často vyzařují neuvěřitelné teplo, lásku a pokoru k životu a to je to, co nás Ještěřice nutí nevzdat to a pokračovat v usilovné práci.