Tuhnický jez v Karlových Varech má na svém kontě život již několika vodáků, kteří nerespektovali výstražné značky a jez se rozhodli sjet. Právě proto vedení Povodí Ohře společně s Karlovarským krajem už několik měsíců připravují projekt, jehož cílem je zvýšit bezpečnost tohoto jezu.

Tento týden nabral projekt konkrétní obrysy. Ve středu totiž vedení Povodí Ohře se svými kolegy z německého sdružení Bayern – Böhmen podepsalo žádost o získání finančních prostředků z Evropské unie, konkrétně z dotačního programu Cíl 3 Česko – Bavorsko.

Jak informoval generální ředitel Povodí Ohře Jiří Nedoma, žádost se týká 833 tisíc eur, tedy přibližně 21,5 milionu korun. „Celá tato částka však nepůjde jen na rekonstrukci Tuhnického jezu, i když na ni bude vyčleněna větší část peněz. Zbytek půjde na studijní projekt, ve kterém se zaměříme na vodácké stezky, cyklostezky i trasy pro koně. Na české straně v této studijní části půjde o posouzení splavnosti dalších jezů na řece Ohři, ale i studie pro migraci živočichů,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Ohře.

Na německé straně pak v této části projektu má jít především o vodácké značení. Podle Nedomy tato studie dopracovává projekt Vodácké Ohře, zpracovaný už v roce 2004, na který budou navazovat další akce na řece Ohři.

„S rekonstrukcí Tuhnického jezu bychom mohli začít už na konci léta příštího roku. Na přelomu jara a léta bychom měli už znát, jak bylo o naší žádosti o dotaci rozhodnuto. Pak bude následovat výběrové řízení na zhotovitele. Dokumentaci už máme zpracovanou. Je možné, že ale dojde k časovému skluzu, už jen třeba kvůli tomu, že se některý neúspěšný uchazeč ve výběrovém řízení odvolá,“ dodává ředitel Nedoma.

Projekt Vodácké Ohře by měl být dokončen v roce 2010.