Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: Deník

Opravy se dočkala základní i mateřská škola, které si chce obec pro děti svých obyvatel udržet,a tak kromě běžných oprav plánuje letos rekonstrukci většího rozsahu.

„Na rekonstrukci a modernizaci objektu obecního úřadu, základní a mateřské školy má obec vyčleněné tři miliony korun. Počítáme s rekonstrukcí vnitřních prostor, které potřebují novou elektroinstalaci, nové rozvody vody, dojde k výměně dlažby i dveří a důraz bude při rekonstrukci kladen i na požárně bezpečnostní opatření,“ potvrdila starostka obce Martina Majdáková. Další investice budou tamní zastupitelé zvažovat až podle situace, která v době pandemie není pro obce příznivá. Totéž platí pro kulturní, společenské a sportovní akce, kterými jsou Jindřichovice proslulé.

 Tou nejznámější je zřejmě Pohádková cesta, na kterou míří stovky lidí z celého regionu a obec se vždy proměnila v jednu velkou pohádku. Dorazily celé rodiny například z Kraslic, Rotavy, Stříbrné, Sokolova, Děčína.

„Slavíme tak svátek všech dětí. Na přípravě Pohádkové cesty pracuje ve svém volném čase mnoho dobrovolníků a nesmím opomenout naši skvělou kulturní komisi. Je to vyhlášená akce široko daleko,“ řekla starostka. Zda bude i letos, záleží na vývoji pandemie. Pokud ano, už asi ne v takovém rozsahu jako v minulosti.

Známý je i jindřichovický masopust nebo akce místních hasičů a dobrovolníků s názvem Jindřichovická čelovka.Výtěžek posílají pořadatelé na hospic nebo například postižené Nelince z Kraslic. „Rozhodli jsme se částí výtěžku podpořit chebský hospic, protože každý z nás by někdy v budoucnu raději umíral doma mezi svými blízkými. Také jsme se rozhodli pomoci rodičům pětileté Nelinky, která trpí řadou závažných onemocnění,“ řekl při čelovce jeden z pořadatelů Jan Sebján. Akci pořádala obec s místními dobrovolnými hasiči ve spolupráci s Živým Sokolovskem. „Závod i atmosféru kolem něj jsme si i přes večerní zimu užili. Bylo fajn, kolik přišlo lidí,“ řekla babička Laďka, která se akce zúčastnila i s malou Nelinkou.

V Jindřichovicích sídlí také okresní archiv, a to v horní části obce v prostorách tamního zámku vystavěného v roce 1672 Janem Hartvíkem Nosticem jako náhrada za starou šlikovskou tvrz. Raně barokní objekt byl ve druhé polovině 19. století pseudogoticky upraven. Svým typem připomíná zámek šlechtické sídlo v Sokolově. Poblíž dnešního vchodu je do stěny zazděn plastický reliéf s motivem sv.Jiří v raně renesančním slohu, přenesený pravděpodobně z původní tvrze.